För att vara ett litet land har Sverige ovanligt många företag som ägnar sig åt mobil- och datorspelsutveckling. Flera av dem, som Embracer och Paradox Interactive, har lyckats bli internationella storbolag. Hjalmar Ahlberg är aktieanalytiker på Kepler Cheuvreux, och menar att spelutvecklarsektorn har flera intressanta egenskaper ur investeringssynpunkt.  

- Det är en snabbväxande sektor på börsen, då den underliggande tillväxttakten är klart högre än bnp-tillväxten. Generellt är marknadens förväntningar på försäljningstillväxt stora, och spelaktier handlas ofta till rätt höga värderingar jämfört med börsen i snitt. Spelaktier är också förknippade med relativt hög risk, säger Hjalmar Ahlberg. 

Spelutvecklares väl och ve är starkt beroende av att deras spel blir lyckade och spelas av många. En självklarhet kanske, men som aktieanalytiker skapar detta svårigheter rörande kring hur man bedömer om ett bolag har ljusa framtidsutsikter eller inte. Det går nämligen aldrig att vara säker på hur ett nytt spel kommer tas emot. 

- Visst är ju sannolikheten högre att en studio som släppt många bra spel kan fortsätta göra det i framtiden, men det är långt ifrån garanterat. Och sen kan även ett i grunden bra spel misslyckas kommersiellt om det råkar släppas samtidigt som för många andra bra spel från konkurrerande bolag som stjäl uppmärksamheten. 

En bas av lojala fans, som vissa spelutvecklare har, mildrar denna risk något. Men Hjalmar Ahlberg poängterar att ett gott rykte är flyktigt i den här branschen, och att ett par floppar på raken kan vara tillräckligt för att tappa det.  


Mer än bara nyckeltal
Hög osäkerhet, hög konkurrens, och relativt höga investeringskostnader för nya spel skapar en sektor där riskminimering och diversifiering är viktiga faktorer för huruvida aktierna är köpvärda eller inte. Bedömningen går alltså bortom traditionella nyckeltal. 

- Aktiernas värderingar kan skilja sig mycket åt beroende på hur många speltitlar bolagen äger och hur många spel som befinner sig under utveckling, hur beroende de är av en enda titel, samt om deras speltitlar riktar in sig mot olika marknadssegment sett till exempelvis geografi, ålder och kön. 

Detta för att bolagen helst inte ska ha för många ägg i samma korg. Olika affärsmodeller kan också innebära stor skillnad i hur riskabla aktierna är. 

- Intäkter från abonnemang och så kallade ”mikrotransaktioner” är mer stabila och förutsägbara än intäkter från traditionell spelförsäljning, som tenderar att gå upp och ner väldigt mycket beroende på när bolaget släpper lyckade spel. Så det är något som premieras av marknaden. 

Abonnemang och mikrotransaktioner är vanliga intäktsströmmar bland mobilspelsutvecklare. I kombination med att mobilspel brukar vara betydligt snabbare och billigare att utveckla än datorspel är det också lättare för mobilspelsutvecklare att bygga upp stora bibliotek med speltitlar och uppnå god riskspridning.

- Mobilspelsutvecklaren Stillfront som jag bevakar är ett bra exempel. Det är stor skillnad i risken mellan sådan verksamhet och till exempel utvecklarna av de riktigt stora dator- och konsolspeltitlarna, där vi talar om utvecklingstider på flera år och investeringskostnader i paritet med Hollywoodfilmer. Däremot kan sådana spel vara extremt lönsamma om de verkligen slår igenom. 

Bolag som äger titlar där regelbundna uppföljare nästan alltid når stor publik har därför en stor fördel. Till exempel sportspelsserier som FIFA och NHL. 


Utrymme i balansräkningen stor fördel
Om man går tillbaka till mer traditionella nyckeltal menar Hjalmar Ahlberg att utrymme i balansräkningen (alltså stor kassa och/eller låg skuld) är en stor fördel för spelutvecklare. Detta för att få utrymme för att kunna förvärva andra spelbolag. Särskilt mindre sådana.  

- Det här är fortfarande en väldigt fragmenterad bransch, med en stor andel småbolag som har ett fåtal anställda och kanske en eller ett par speltitlar var. 

Detta är ofta inte så effektivt. Små utvecklare tenderar att vara väldigt sårbara för misslyckade lanseringar, och det kan finnas fördelar att uppgå i en större koncern som har finansiella muskler att hjälpa till om detta sker.  

- Det finns massvis med småbolag som har jätteduktiga anställda och populära titlar, men som ändå inte skulle bli värderade till så mycket om de noterades på börsen då risken i dem är så hög. Men om de noteras som en del i en större koncern blir situationen annorlunda.  

Att kunna förvärva lovande mindre studior när tillfälle yppar sig är därför en stor fördel. 


P/EBIT och omsättningstillväxt
Nyckeltalet aktiekursen i förhållande till rörelseresultatet, (P/EBIT), är en vanlig vinstmultipel att titta på bland spelaktier. Hjalmar Ahlberg menar att ett tal på mellan 15-20 P/EBIT inte är ovanligt bland de större utvecklarna, men att det som sagt kan skilja sig mycket från bolag till bolag beroende på faktorerna som nämns ovan. Detta nyckeltal kan också jämföras med omsättningstillväxten, som ofta är mycket hög i och med att det är en tillväxtsektor. 

- En tumregel är att för gamingbolag som värderas betydligt högre än börsen i snitt sett till P/EBIT så vill du helst se en hög omsättningstillväxt. Runt 10 – 20 procent per år, säger Hjalmar Ahlberg. 

Utdelningar är dock inget man bör titta på eller förvänta sig. Hjalmar Ahlberg menar att spelutvecklare brukar återinvestera vinster för framtida tillväxt snarare än dela ut till aktieägarna. En annan detalj att känna till är spelaktier inte bedöms som särskilt konjunkturkänsliga.  

- Att spela är ganska billigt jämfört med andra sorters underhållning, så i tidigare lågkonjunkturer har vi sett att konsumtionen håller uppe rätt väl. 


Stirra dig inte blind på kvartalsrapporterna
En annan sak Hjalmar Ahlberg menar man inte ska lägga alltför stor vikt vid när det gäller gamingaktier är enskilda kvartalsrapporter. Siffrorna kan nämligen svänga mycket beroende på om det lanseras stora titlar under kvartalet eller inte, utan att det egentligen behöver säga så mycket om bolagen. 

- Man får ha en längre tidshorisont istället.   

Spelaktier brukar heller inte röra på sig lika mycket på kvartalsresultat än vad som är vanligt bland andra bolag, vilket kan vara intressant för sparare som är intresserade av mer kortsiktiga affärer. Istället kan aktiekurserna svänga rejält när det släpps data om hur lyckad lanseringen av ett visst spel blev eller om bolagen gör förvärv.   

- Då kan sådana nyheter vara något att hålla ett öga på istället, avslutar Hjalmar Ahlberg. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan