I vilken utsträckning sparar Aktiellts läsare extra till pensionen, och vilka metoder är i så fall de mest populära? Om det handlar förra veckans fråga. Svaren är som vanligt något blandade, men den absoluta lejonparten går till de två första alternativen. 

Hela 42 procent av läsarna svarar nämligen att de sparar extra genom aktier i investeringssparkonton (så kallat ISK). Det näst mest populära alternativet, med ansenliga 36 procent av rösterna, är att månadsspara till pensionen via fonder. Hela 76 procent av Aktiellts läsarskara väljer alltså något av dessa två alternativ. 

Det tredje mest populära alternativet, med 9 procent av svaren, är att inte spara extra till pensionen, utan utgå ifrån att tjänstepensionen kommer vara tillräcklig. Värt att nämna är att detta inte behöver betyda att läsarna i fråga inte sparar alls. Det kan räcka med att de inte betraktar sparandet som öronmärkt till pensionen.  

6 procent av läsarna väljer att amortera extra på bolånet istället. Då att amortera är en form av sparande kan detta fungera som en alternativ till pensionssparande, om man så vill. 

4 procent av läsarna sparar inte extra till pensionen då de helt enkelt planerar att arbeta några extra år istället. Långt ifrån alla längtar efter att pensionera sig, och så länge man väljer att arbeta mer av egen vilja kan detta alternativ troligtvis duga gott. Läs mer om detta i denna artikel.

2 procent av läsarna väljer som egenföretagare att ha alla sina besparingar i bolaget istället. Även här är valet naturligtvis fritt, men läsare bör i alla fall vara medvetna om att detta alternativ till pensionssparande är förknippat med en del risker. Det kan du läsa mer om i den här artikeln.

Slutligen svarar 1 procent av läsarskaran att de inte sparar extra till pensionen då de sparar för att köpa en bostad istället. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Sparar du extra till pensionen?

  • Ja, jag månadssparar i fonder 36%
  • Ja, jag sparar extra i aktier på mitt ISK 42%
  • Nej, jag räknar med att tjänstepensionen räcker 9%
  • Nej, men jag amorterar extra på bostadslånet 6%
  • Nej, inte ännu. Jag sparar till en bostad 1%
  • Nej, jag driver eget och har alla pengarna i företaget 2%
  • Nej, jag planerar att arbeta några extra år 4%


Läs mer om tjänstepension
Tjänstepension kommer spela stor roll för din framtida pension. Läs mer om tjänstepension och hur den fungerar i den här artikeln.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan