Handelsbankens aktiekurs har oförtjänt halkat efter. Den decentraliserade affärsmodellen, hög andel räntenetto och bra kreditkvalitet ger stabila intäkter och mycket motståndskraft

Essity som är ett av världens ledande hygien- och hälsoföretag gynnas strukturellt av ökat fokus på hygien på grund av covid-pandemin. Samtidigt väntas vinsttillväxten bli god som en följd av lägre priserna på viktiga insatsvaror och en svagare dollar.  


Synen på Essity 

 • Globalt hygien- och hälsobolag
 • Stabil efterfrågan med goda tillväxtutsikter
 • Lägre råvarukostnader bidrar till vinsttillväxt
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 360 kronor 

Är en Sektorfavorit


Synen på Svenska Handelsbanken 

 • Kvalitet till rabatt
 • Fullsortimentsbank med stort kontorsnät
 • Hög andel räntenetto och bra kreditkvalitet
 • Attraktiv värdering
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 100 kronor 

Är en Sektorfavorit

Läs mer i Fyndläge i Handelsbanken 


Synen på AstraZeneca

 • Sveriges största läkemedelsbolag
 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Premiumvärdering berättigad
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 9200 GBX (92 brittiska pund)

Är en Sektorfavorit

Synen på Investor

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Potential till lägre än historisk substansrabatt framöver
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 520 kronor 

Är en Sektorfavorit

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan