Marknadskommentar

Stockholmsbörsen inledde veckan med en svängig handel men visade under torsdagen till en början styrka, och OMXS30 nådde stundtals nivåer som inte setts sedan innan coronapandemin. Uppgången avbröts emellertid abrupt när teknikbolagen tappade höjd i USA, vilket drog ned index på flera håll.

Läkemedelsbolaget Elekta, som steg efter förra veckans positiva rapport, fortsatte uppgången efter nya rekommendationer. Aktien är en av de mest blankade men är för veckan hittills upp med 10,8 procent.

Ericssons näst största ägare, Cevian Capital med finansmannen Christer Gardell i spetsen, har sålt ytterligare omkring 33 miljoner B-aktier i Ericsson och minskat innehavet till cirka 5,5 procent av kapitalet i telekombolaget. Aktien steg på nyheten men är för veckan hittills ned med 3,1 procent.

Fastighetsbolaget Kungsleden gick ut och föreslog återinförd utdelning till aktieägarna om 2:60 kronor per aktie för 2019. Detta baseras på att man ser en återhämtning i marknaden, god efterfrågan i hyres- och transaktionsmarknaden samt väsentligt förbättrade finansieringsförutsättningar i kapitalmarknaden. Aktien är för veckan upp med 3,1 procent.

Också i USA har börshumöret varierat under veckan, för att under torsdagen mötas av kalldusch, då teknikbolagen för första gången på länge började visa svaghet. Tesla och Apple, som båda stigit i kölvattnet av sina aktiesplittar, föll kraftigt och är för veckan hittills ned med 11,5 procent, respektive 8,2 procent.

Lite mer dämpat var det också i den amerikanska centralbankens regionala konjunkturrapport Beige Book, som publicerades under onsdagskvällen. Den ekonomiska aktiviteten i USA steg i de flesta distrikten men ökningarna var generellt sett ”blygsamma” och aktiviteten fortsatte att vara klart under de nivåer som syntes före covid-19-pandemin.

San Franciscos Fed-chef Mary Daly påpekade att den ekonomiska utvecklingen kommer dämpas om inte de statliga stödåtgärderna återinförs. Problemet ligger i att Demokraterna och Republikanerna har svårt att enas om utformningen av fortsatta stödåtgärder, vilket även representanthusets talman Nancy Peloci (Demokrat) bekräftade. Efter ett möte med finansminister Steven Mnuchin sa hon att hon ser fortsatt "allvarliga skillnader" mellan Demokraterna och Vita huset i synen på ett nytt covidstödprogram.


Avstämningstidpunkt för marknadsdata: 2020-09-04 kl 16:00


Veckans bolag

Elekta - Varian jagades av ett annat bolag - positivt för Elekta

  • Världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling
  • Strukturell efterfrågan och ny produktcykel driver tillväxt
  • Förväntad stark vinsttillväxt kommande år

BHG Group - Fångar förändringen i vinden

  • Nordens största onlineaktör inom bygg- och heminredningsprodukter
  • Gynnas av "stanna hemma"-effekten men har positionerat sig väl inför en tid efter covid-19
  • Förbättrad tillväxtprognos och höjd riktkurs till 140 SEK (115)

Saab - Uppdatering av den globala ubåtsmarknaden och stora ubåtskontrakt

  • Global leverantör av produkter och tjänster inom militärt försvar och civil säkerhet
  • Starkt kassaflöde och solid orderstock
  • Under gårdagens ubåtsseminarium framkom att bolaget väntar sig stora ubåtskontrakt i och med att befintlig flotta behöver uppgraderas

Fler aktuella analyser:

Electrolux Professional - Feedback från digital konferens med vd

Autoliv - Sänker till Behåll - riktkursen höjs till 75 USD

Atlas Copco - Vykort från London - vad vi fick med oss från vd

Genova - Caset är intakt

Subsea 7 - Ett olja- och gaskontrakt i slutet av kvartalet

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan