Hufvudstadens urstarka balansräkning, attraktiva fastighetsbestånd och låga värdering gör att substansrabatten för närvarande är utmanande hög. Ett skäl är oro för hur det ska gå med butikslokaler framöver. Men någonstans finns en botten och när det gäller Hufvudstaden menar vi att den är passerad, vilket motiverar en plats i Fokusportföljen. 

Till Fokusportföljen


Synen på Hufvudstaden 

  • Fastigheter i de bästa lägena i Stockholm och Göteborg
  • Stark balansräkning
  • Alldeles för hög substansrabatt
  • Rekommendation: Köp  
  • Riktkurs: 182 kronor

Är en Sektorfavorit

Är ett Swedbank Trading Case 


Synen på Handelsbanken

  • Hög andel räntenetto och bra kreditkvalitet
  • Attraktiv värdering
  • Negativ påverkan på kärnprimärkapitalet efter Finansinspektionens beslut om att schablonmetoden ska användas i den brittiska verksamheten. 
  • Rekommendation: Köp   
  • Riktkurs: 97 (100) kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan