Swedbank Robur Global Impact är en temafond som fokuserar på bolag med en verksamhet som vi bedömer kan bidra till att uppfylla FN:s globala mål. De globala målen syftar till att verka för bättre hälsa, minskade ojämlikheter, minskad miljöförstöring och att lösa klimatkrisen. Under 2019 har Global Impact varit investerad i 120 bolag över hela världen. Vår nya impactrapport visar att närmare 60 procent av omsättningen från dessa bolag är relaterad till de globala målen genom de produkter och tjänster bolagen säljer. Detta kan jämföras med 10 procent hos fondens jämförelseindex MSCI All Country World Index.

- Kapital är en mycket stark påverkansfaktor för att fortsätta driva på en hållbar utveckling i samhället. Vilken nytta de företag som fonden investerar i gör blir konkret och tydligt när vi kvantifierar den positiva effekt på miljö och sociala områden som bolagen fonden har varit delägare i, har haft under året, säger Pia Gisgård, hållbarhetschef, Swedbank Robur.

Hållbar omställning och avkastning

Klimat står för cirka hälften av fondens exponering mot de globala målen. Det handlar om företag som erbjuder teknologier för klimatomställning, till exempel alternativ energi, energieffektivitet och gröna byggnader. Som exempel har bolagen tillsammans under förra året producerat förnybar energi motsvarande cirka 3 800 svenska hushålls förbrukning under ett år.

- Som ett konkret exempel på vilken typ av bolag fonden investerar i, skulle jag nämna det danska bolaget Ørsted. Från att ha varit ett av de mest kolintensiva bolagen i Europa gjorde bolaget en storsatsning på förnybar energi och utsågs i januari 2020 till världens mest hållbara bolag av Corporate Knights i Davos. Det är ett bra exempel på ett bolag som har tänkt om och ställt om. Företaget har dessutom gått 90 procent starkare än index under 2019. Det visar tydligt på den positiva kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet, säger Linnea Zanetti, ansvarig för Impactanalysen av Global Impact.


Impactrapport för Swedbank Robur Global Impact (pdf)

Du som är intresserad kan gå in på swedbankrobur.se/globalimpact för att själv räkna på vad din ägarandel av bolagen i fonden motsvarar.

Swedbank Robur Global Impact

1 mån
-1,32%
3 mån
+4,78%
i år
-3,51%
1 år
-1,86%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
108,11
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster oc…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan