Indien svarar för drygt 8 procent och är den fjärde största marknaden i det universum av Tillväxtmarknader (MSCI) Swedbank använder, och som vi uppgraderade till en övervikt i Investeringsstrategin för september. 

Indiska aktier har haft en fantastisk resa det här seklet, kursutvecklingen speglar ekonomisk tillväxt som långa perioder har legat på höga ensiffriga nivåer. Bland de stora tillväxtmarknadsländerna, inklusive övriga ”BRIC-länder”, är avkastningen oöverträffad (MSCI). Det innebär också att värderingen har legat en bit över snittet för regionen. Premien, på 2021 års vinstprognos, är nu i linje med ett 20 års genomsnitt.De senaste cirka två åren däremot, har avkastningen gått sidledes, och haft svårt att nå upp till den på andra tillväxtmarknader, Kina inte minst. I år är utvecklingen i lokal valuta lite under regionen. Rupien har varit påtagligt svag, så kronavkastningen smälter ihop ytterligare. En utdragen period med vikande inhemsk aktivitet har belastat. BNP-tillväxten har ändå pendlat i häradet tre till fem procent fram till andra kvartalet i år, när den förstås rasade ihop. Stimulanserna har varit väl tilltagna, bland annat annonserades en större bolagsskattesänkning förra hösten och styrräntan har sänkts i sju steg under 2019/2020.


Utmaningar i närtid

Indien är hårt drabbat av sjukdomsspridningen och har, efter USA, flest antal officiellt smittade, med besvärande hög spridningshastighet den senaste tiden. Nedstängningarna har varit drastiska, men illa hanterade. Den ekonomiska notan har därför fortsatt växa och blir markant större än vad Indien egentligen har råd med. Det skapar konflikt mellan de många delstaterna och regeringen i Delhi, som ansvarar för merparten av skatteuppbörd och transfereringar, men som nu inte klarar av sina åtaganden. Banksystemet är i svagt skick och kvaliteten på utestående kreditstock klart tveksam. Pandemin har inte förbättrat betalningsförmågan och behovet av statliga garantier är stort. Centralbanken är fortsatt aktiv, men hämmas av en svag valuta. De utländska portföljflödena ser dock ut att ha vänt en del de senaste månaderna, rupien har stabiliserats, samtidigt som dollarn är i en svag period. 

Indien drabbas såklart av en skör global omgivning. Den ansträngda relationen med Kina riskerar också att gå i fel riktning och samtidigt påverka handeln. Indien har ett kraftigt handelsunderskott med Kina, som efter USA är den största handelspartnern, och Indien är beroende av IT-utrustning och elektroniska komponenter därifrån. Indien har däremot ett stort överskott i handeln med USA. 

Stukturellt intakt

Frågan är då hur mycket av avmattningen som är cyklisk respektive strukturell. Liksom i Kina, kan vi förvänta avtagande tillväxt, när ekonomin mognar. Men de strukturella argumenten för Indien är rätt intakta, som vi ser det. En jättelik och snabbt växande, jämförelsevis ung, befolkning ger en förhållandevis gynnsam demografi med god tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft, och en växande medelklass med större konsumtionsutrymme. 

I ett portföljperspektiv tillför Indien värdefull diversifiering. Kursrörelserna på aktiemarknaden är jämförelsevis stora, men korrelationen med globala aktier är, enligt våra beräkningar, förhållandevis låg, också jämfört med andra tillväxtmarknader. Sektorerna finans, energi och dagligvaror är överrepresenterade. Inslaget av teknologiföretag är stort, Indien är en ledande och snabbväxande leverantör av konsult- och mjukvarurelaterade IT-tjänster. Merparten av detta går på export, främst till USA. Indien är också en globalt ledande produktions- och exportbas för en växande generisk läkemedelsindustri. Dynamiken imponerar; Indien producerar fortlöpande ett högt antal nystartade teknologiföretag. 

Vi har ingen specifik rekommendation på Indien, men följer naturligtvis marknaden som är tillräckligt tongivande för att betydande påverka synen på tillväxtmarknadsområdet. Trots stora utmaningar i närtid är den indiska marknaden strukturellt intressant, med fina förutsättningar att ta en större plats på den globala aktiemarknaden.


Läs mer om Tillväxtmarknaderna i Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan