Börsuppgång på egna meriter
Sällan, om någonsin, har skillnaderna mellan realekonomin och de finansiella marknaderna varit större. Den första omgärdas av extrem osäkerhet samtidigt som marknaderna verkar vara helt frikopplade från detta. Det finns förklaringar till denna märkliga utveckling. Den viktigaste är centralbanker och alla andra stimulanser som annonserats. Dessa har skapat förhoppningar om en snabb återhämtning och en lång period av låga räntor, vilket i sin tur inneburit en aldrig tidigare skådad återhämtning på de finansiella marknaderna. Riskerna i ekonomin och även på de finansiella marknaderna är dock inte svåra att identifiera men samtidigt är argumenten för fortsatt optimism goda.

Vare sig en stark börsutveckling eller en hög värdering är argument för att undervikta aktier. En ännu längre period av låga räntor och det faktum att det finns en hel del kapital på sidlinjen är däremot argument för att övervikta aktier. Med vetskap om hur snabbt marknaden ändrar fokus ansåg/anser vi att det finns risk för en lite skakigare börs i närtid.

Börsnedgång på egna meriter
I Investeringsstrategin så målade vi ut en försiktigt positiv syn på börsen när blicken lyfts något, men flaggade för potentiella nedgångar på börsen i närtid.

Nedgången i slutet på förra veckan beror sannolikt främst på börsens interna faktorer. Efter en anmärkningsvärd stark utveckling på den amerikanska marknaden var börsen helt enkelt för överhettad i det korta perspektivet. Till exempel var det endast fem handelsdagar i augusti som inte var positiva i S&P500 vilket resulterade i den starkaste augustimånaden sedan 1986. Lägg till det att det var färre och färre bolag som bidrog till den positiva utvecklingen, i stora drag endast de stora teknikbolagen. Sammantaget sågs uppgången som ansträngd, särskilt i USA, varför Strategi & Allokering flaggade för eventuella nedgångar. En rörelse som torsdagens minus fem procent kan kännas kraftig men skall sättas i relation till vad som föregick den. Trots den stora nedgången så befinner sig Nasdaq vid nivåer indexet handlades vid för lite drygt en vecka sedan. 

Sammantaget resulterar det i att vi behåller vår neutrala vikt och rekommenderar köp om/när en tydlig korrigeringen kommer. På lite längre sikt ser vi emellertid god potential för att aktiemarknaden kommer att stå högre.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan