Företagsobligationsmarknaden har varit med om en osannolik resa under de senaste sex månaderna. Kreditspreadarna, det vill säga skillnaden mellan räntan på företagsobligationer och statsobligationer, steg mycket kraftigt i takt med coronavirusets spridning, för att sedan falla tillbaka nästan lika hastigt efter centralbankernas enorma interventioner. 

- Spreadarna för Investment Grade (IG), de obligationer med högst rating, har återgått till nivåerna före krisen, men inom High Yield (HY) är de fortsatt förhöjda, då det råder stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och hur omfattande konkursvågen blir, säger Daniel Grythberg, investeringsstrateg. 

Trots den senaste tidens återhämtning från vårens extrema nivåer finns det fortsatt attraktiva alternativ inom segmentet. Spreadar inom High Yield har en hygglig möjlighet till att minska ytterligare, och således addera ytterligare värde för investerare, även om det råder fortsatt stor osäkerhet kring konkurser. 

- Vi rekommenderar en övervikt inom krediter, men fördelar den jämnt mellan High Yield och Investment Grade för att iaktta en viss försiktighet. Vi föredrar europeisk kreditmarknad framför amerikansk, där den sistnämnda har en större energisektor och en något värre situation för smittspridningen. Vi undviker fortsatt den nordiska kreditmarknaden på grund av den dåliga likviditeten. 


Risker kring framtida konkurser
Det råder en stor osäkerhet kring hur stor konkursvågen i själva verket kommer bli, då detta sker med en viss fördröjning. Nya utbrott av corona och allmän oro för den globala konjunkturen kan[MOU1] resultera i större spreadar, och således lägre obligationspriser, inte minst inom High Yield. 

- Samtidigt är centralbanksåtgärderna så pass unika denna gång, att en fortsatt minskning i kreditspreadar är trolig även för bolag med låg rating. 

Bolag passar nu på att finansiera sig på historiskt låga nivåer och har i många fall prioriterat en sund balansräkning framför aktieutdelningar för att vidmakthålla sin rating (kreditbetyg). Vore utsikterna för ekonomin väsentligt mer positiva skulle vi vara benägna att ta en större risk mot High Yield, inte minst då centralbankerna aviserat köp även inom detta segment. Stödprogrammen inkluderar nämligen även så kallade ”Fallen Angels”, det vill säga bolag som under krisen tappat sin Investment Grade rating. 

- Vi tror dock inte att återhämtningen kommer vara helt linjär och väljer därför att ta med lika delar High Yield som Investment Grade i våra portföljer, avslutar Daniel Grythberg. 


Läs mer om Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan