Mest köpta och sålda aktier under vecka 37

Handelsaktiviteten mattades under förra veckan samtidigt som investerarkollektivet fortsatte att stuva om i portföljerna. Veckan bjöd på en ovanligt mixad bild bland de mest köpta och sålda aktierna, där främst bolagsspecifika nyheter bidrog till aktiviteten. Efter ett par oavgjorda veckor tilltog köpintresset under veckan. När veckan summerades hade optimisterna avgått med en relativt klar seger bland investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna.

AstraZeneca klättrar två placeringar och blir veckans mest köpta aktie, Investerarkollektivet såg ett köptillfälle när kursen backade efter nyheten om en pausad vaccinstudie. Q2-rapporten visade på en stark utveckling.

Läs mer: Mycket betryggande Q2-resultat på en tuff marknad

Millicom intar andraplatsen på listan över de mest köpta aktierna. Investerarkollektivet köper in sig stort i aktien som ses som en möjlig dubblare och efter att Swedbank Trading tagit in Millicom som ett Trading Case efter ett positivt konsolideringsutbrott.

Läs mer: Positivt konsolideringsutbrott

Läs mer: Stor uppsida i Millicom

Lundin Energy är veckans tredje mest köpta aktie efter förhoppningar om stigande oljepris. Bolaget höll i fredags en investerarpresentation.

Läs mer: Fortsatt spetsgenomförande

Peab är veckans mest sålda aktie. Investerarkollektivet säljer ut en del av innehaven efter uppgifterna som framkom i Uppdrag granskning. Efter Q2-rapporten upprepades rekommendationen Köp.

Läs mer: Stabil progression och positiv utlösare i sikte

Investor kommer in på silverplatsen bland de mest sålda aktierna. En fortsatt stark kursutveckling leder till fortsatta vinsthemtagningar i Sektorfavoriten.

Läs mer: Långsiktig värdeskapare

Balder tar den sista pallplatsen bland de mest sålda aktierna. Aktien klättrade efter att ha meddelat en affär i Norge, men investerarkollektivet såg det som ett tillfälle att ta hem en del vinster.

Läs mer: Ännu ett solitt kvartal

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 37

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan