Mest köpta och sålda aktier under vecka 38

Handelsaktiviteten ökade väsentligt under förra veckan när investerarkollektivet såg fyndlägen i banksektorn samtidigt som vinster realiserades i kursvinnare.  Efter ett par jämna veckor var det pessimisterna som höll i taktpinnen under den gångna veckan. När veckan summerades hade  investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna nettosålt aktier i stor skala.

Handelsbanken intar förstaplatsen och blir veckans mest köpta aktie, Investerarkollektivet såg ett köptillfälle när kursen backade efter flera nyheter under veckan, dels ökade kapitalkrav för den brittiska verksamheten samt besked om omfattande kontorsstängning. 

Läs mer: Flyttar sig bortom traditionell kontorstung modell

Läs mer: Negativ påverkan på kärnprimärkapitalet efter beslut om schablonmetod för brittiskt dotterbolag

Swedbank når andraplatsen på listan över de mest köpta aktierna. Aktien backade efter att FI gett besked om en pågående utredning.

Assa Abloy är veckans tredje mest köpta aktie. Swedbank Trading tog in Assa Abloy som ett Trading Case förra tisdagen.

Läs mer: Tilltagande köpintresse

H&M är veckans mest sålda aktie. Investerarkollektivet säljer ut en del av innehaven efter kursrusningen i samband med bolagets omvända vinstvarning.

Läs mer: Lönsamheten i återhämtningsläge

Volvo kommer in på silverplatsen bland de mest sålda aktierna. En stark kursutveckling leder till fortsatta vinsthemtagningar. Tratons höjda bud på Navistar ökar temperaturen inom sektorn.

Läs mer: Effekt av Tratons ökade bud på Navistar

AstraZeneca tar den sista pallplatsen bland de mest sålda aktierna. Utförsäljningarna fortsätter efter att aktien nyligen togs bort ur Fokusportföljen.

Läs mer: Fokusportföljen

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 38

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan