Ansys är ett amerikanskt företag som utvecklar och säljer mjukvara för design, konstruktion och simulering. Bolaget har många av världens mest kända företag som kunder och är dubbelt så stor som sin närmsta konkurrent. De jobbar mycket nära kundernas forsknings- och utvecklingsavdelningar inom områden som 5G, självkörande fordon, elektrifiering och Industriell IoT (Internet of Things). Dessa områden och simulering i synnerhet är det sista ett företag skulle skära ner på. Främsta nyttan för kunden är att kunna förutse hur en ny produkt kommer att fungera och bör designas innan den byggs. Det uppnås genom att simulera hur flera sorters fysik interagerar och påverkar produktens egenskaper och hållfasthet. Blixtsnabbt simuleras tusentals ”what-if”-alternativ, vilket kan handla om allt från komplexa strukturer, termik, vätskeflöden och optik till kraschsimulering och halvledardesign, vilket sparar enormt mycket tid och pengar för kunden som inte behöver tillverka en mängd fysiska prototyper. I sin tur sparar detta naturresurser och leder till att slutprodukten blir mer energieffektiv. Man använder kvantdatakraft och artificiell intelligens för ökad simuleringseffektivitet. Allt detta kan göras visuellt genom hela produktlivscykeln. Ansys tillhör kategorin ”America´s most responsible companies” och är dessutom mycket lönsamt, växer snabbt, har över 80 procent återkommande intäkter och en väldiversifierad kundbas. Då Covid19 gjort fysiska tester svårare ökar behovet av simulering och användandet breddas hela tiden hos befintliga kunder från rena specialiserade simuleringsingenjörer till allt fler användare. Ett par andra bolag i sektorn som vi har träffat (som är verksamma inom mjukvarubaserad produktutveckling och simulering) har ”gett upp” försöken att komma ikapp och konkurrera med Ansys och har istället valt att samarbeta och lägga ut de mest avancerade momenten till detta ”bäst i klassen”-mjukvarubolag.

Kerry Group är ett gediget innovativt irländskt ingrediensbolag som globalt förser kunder med smaker och näringsämnen sedan 50 år tillbaka. De har en integrerad modell med autentiska smaker och nyttiga och funktionella näringsämnen. Tillsammans med djupa kulinariska kunskaper, erfarenhet kring produktionsprocesser, produktutveckling och tekniska processer hjälper de små och stora kunder med nya slutprodukter inom mejeri, kött, dryck, färdiga måltider, bageri och konfektyr, snacks, flingor, sötsaker och läkemedel. Bolaget har även viss egen livsmedelsproduktion. Matindustrin och därmed dess kundbas är extremt fragmenterad med allt från stora giganter som Nestlé till små lokala glassproducenter. Man kan se Kerry Group som deras förlängda forsknings- och utvecklingsarm. Trenden är att ständigt och i allt snabbare takt erbjuda nya produkter och smaker. Det vi äter ska se aptitligt ut (till exempel ha rätt färg) och vara av önskad konsistens och det är ett par ytterligare parametrar Kerry Group hjälper till med. Krav på spårbarhet, naturliga ingredienser, minskad andel fett, salt och socker samt nyttiga färdigrätter är något som driver bolagets tillväxt och skapar stor samhällsnytta ur ett hållbarhetsperspektiv. Man räknar med att kunna bibehålla 10 procent årlig tillväxt, vilket man har levererat det senaste decenniet. Vinsttillväxten har varit ännu högre, liksom utdelningstillväxten. Bolaget är störst globalt i de flesta kategorier de verkar inom och har ett djup och en bredd som är svårslagen i branschen samtidigt som man driver hållbarhet i form av naturliga och hälsosamma ingredienser.

Kanadensiska Thomson Reuters är en annan favorit. Mest känd är man för nyhetsbyrån Reuters men dagens Thomson Reuters är framför allt sofistikerad informationsmjukvara inom juridik, skatt, redovisning och regelefterlevnad. Juridikområdet är störst och här hjälper man jurister, åklagare, domare och advokater att på ett effektivt och rationellt sätt sålla bland tidigare domar och lagtexter för att öka träffsäkerheten och vinna mål för klienters räkning. Bolaget har proprietära databaser och analysverktyg. Artificiell intelligens (AI) används i hög omfattning sedan många år då AI lämpar sig speciellt bra just för de enorma mängder ostrukturerade data som juridikområdet innefattar. Många kunder vittnar om att när man en gång börjat använda Thomson Reuters verktyg så går man aldrig tillbaka till det ”gamla” sättet. Kundlojaliteten är därför mycket hög och dessutom är intäktsmodellen i huvudsak återkommande. Bolaget har en nr 1 eller 2 position i USA och Canada inom Juridik, Skatt och företagssegmentet som inbegriper affärsjuridik, regelefterlevnad och skatter. Man växer snabbt även i Europa, Asien och Mellanöstern. Verksamheten binder lite kapital och kassaflödet är starkt varför man fokuserar mycket på att allt överskottskapital ska komma aktieägarna tillgodo. Thomson Reuters är ett av de bolagen i fonden som är minst påverkad av ekonomiska cykler vilket är ytterligare en orsak till att det är en favorit i fonden.

Swedbank Robur All. Komplett

1 mån
+2,98%
3 mån
+5,28%
i år
+11,47%
1 år
+17,91%
3 år
+42,18%
5 år
+71,61%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,39
sharpe
0,91
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier som i normalfallet fördelar sig till 30 procent i Sverige och 70 procent globalt, fördelningen tillåts variera med plus/minus 20 procentenheter. Fonden placerar främst i stora och medelstora fö…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan