Hufvudstadens urstarka balansräkning, attraktiva fastighetsbestånd och låga värdering gör att substansrabatten för närvarande är utmanande hög. Ett skäl är oro för hur det ska gå med butikslokaler framöver. Men någonstans finns en botten och när det gäller Hufvudstaden menar vi att den är passerad. 

Även Millicoms värdering är pressad och mycket talar för att bolagets intäktsutveckling är på väg att förbättras, vilket tillsammans med en återupptagen utdelning, eller aktieåterköp väntas kunna ge aktien en rejäl skjuts uppåt framöver. 

Läs mer om Sektorfavoriterna


Synen på Hufvudstaden 

 • Fastigheter i de bästa lägena i Stockholm och Göteborg
 • Stark balansräkning
 • Alldeles för hög substansrabatt
 • Rekommendation: Köp  
 • Riktkurs: 182 kronor 


Synen på Millicom

 • Stor omvärderingspotential
 • Telekomoperatör verksam i latinamerika
 • Utbyggnad av fibernät förbättrar affärsmixen
 • Attraktiv värdering
 • Rekommendation: Köp  
 • Riktkurs: 420 kronor
Är ett Swedbank Trading case 


Synen på Balder 

 • Stabilt fastighetsbolag
 • Hög bostadsexponering
 • Låg finansieringsrisk
 • Rekommendation: Köp  
 • Riktkurs: 443 kronor 


Synen på Tele2 

 • Sveriges näst största operatör
 • Rådande värdering återspeglar inte underliggande långsiktiga värden
 • Hög direktavkastning de kommande åren
 • Rekommendation: Köp  
 • Riktkurs: 155 kronor 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan