Inflationen i baksätet när riskaptiten greppar ratten
Centralbankernas oerhörda kraft har skapat en miljö där riskaptit lönar sig, och vi har länge talat om TINA, ”There Is No Alternative” (det finns inget alternativ). Så sent som i november 2018 översteg räntan i den tioåriga amerikanska statsobligationen den magiska gräns på tre procent där aktiemarknadens direktavkastning ter sig mindre attraktiv i jämförelse.

En pandemi senare handlas samma papper i intervallet 0,50-0,75 procent, en nivå som inte förändrats märkbart efter Fed:s senaste möte i förra veckan. Med åtta röster mot två lämnades den amerikanska styrräntan oförändrad på 0,00-0,25 procent, helt i linje med marknadens förväntan. En majoritet av ledamöterna ansåg att räntan förblir oförändrad ända fram till slutet av 2023. Det stora frågetecknet inför denna presskonferens handlade dock om det nya genomsnittliga inflationsmål på två procent som presenterades i augusti månad. Marknaden har ställt sig många frågor om vad det egentligen innebär. Powells redogörelse kan lite slarvigt sammanfattas med ”inte så mycket, men ganska länge.”

Fed:s inflationsmål på två procent har inte uppnåtts något år sedan finanskrisen, och det kommer dröja innan detta nya angreppssätt kommer synas i inflationsförväntningarna.

Den positiva löneinflation som landets beslutsfattare önskat sig, har istället resulterat i Wall Street-vänlig tillgångsinflation. Många frågor kretsar även kring Fed:s andra mål, att uppnå maximal sysselsättning. Den emellanåt ifrågasatta Phillipskurvan, som pekar på det negativa sambandet mellan inflation och arbetslöshet, närmar sig pensionsålder och börjar tappa formen. Med sin nya hållning kommer Fed att tillåta en allt lägre arbetslöshet innan de ens börjar funderar på att höja räntan, och en moderniserad och allt planare Phillipskurva verkar stötta argumentationen.

De månatliga stödköpen väntas fortsätta i åtminstone samma takt som tidigare, 80 miljarder dollar i statsobligationer och 40 miljarder i Mortgage Backed Securities (värdepapperiserade krediter med fastighetslån som säkerhet).

Istället för att tydliggöra utvecklingen av dessa, något som marknaden önskat sig, konstaterade Powell att de finanspolitiska stimulanser som åker studsboll i kongressen är minst lika viktiga för återhämtningen. Fed kan inte klara detta på egen hand.

De långa räntorna steg något under Powells tal, men kurvbrantningen avtog efter osäkerheten kring stimulanser och finanspolitik. Oklara vaccinbesked tog udden av glädjen över något mer positiva arbetslöshets och BNP-siffror, och veckan passerade utan några stora förändringar i vare sig räntor eller börskurser.

Detta var det sista mötet för The Federal Open Market Committee innan det amerikanska presidentvalet. Efter onsdagens presskonferens skickas stafettpinnen för tillfället vidare till representanthuset, där det politiska spelet är högt. Men för att

citera oraklet Jim Cramer på CNBC: “If we get a stimulus package and you’re out of the market, you will feel awful” (Om vi får ett stimulanspaket och du är utanför marknaden, kommer du att må väldigt dåligt).

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan