Aldrig någonsin tidigare har en svensk regering presenterat en så expansiv höstbudget som i år. Syftet är att återstarta svensk ekonomi som drabbats hårt av Coronapandemin. Genom bland annat skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare, pensionstillägg och höjt underhållsstöd vill regeringen fylla på hushållens plånböcker och öka den privata konsumtionen. 

- Det är tydligt att regeringen vill kickstarta ekonomin. Det mesta som går till hushållen går till låg- och medelinkomsttagare som med största sannolikhet kommer att använda pengarna till ökad konsumtion, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom. 


Pensionärer prioriteras
Pensionärer med en allmän pension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad får ett pensionstillägg på upp till 600 kronor per månad. Pensionstillägget påverkar inte garantipensionen, bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet. Personer över 65 år får även en skattesänkning i form av ett förhöjt grundavdrag. För en pension på 20 000 kronor per månad sänks skatten med omkring 60 kronor per månad. För en pension på 25 000 kronor per månad blir skattesänkningen knappt 170 kronor per månad. Den sänkta skatten gäller från årsskiftet men pensionstillägget börjar betalas ut från 1 september 2021.

- Pensionärer med låga pensioner är vana vid att vända på slantarna. För dem har varje hundralapp stor betydelse. Genom regeringens höstbudget får många av dem nu ett par hundralappar till i månaden, det gör stor skillnad, säger Arturo Arques. 

En pensionär med en pension på runt 13 000 kronor får utöver sänkt skatt också fullt pensionstillägg vilket innebär över 400 kronor mer i plånboken från september nästa år. 


Lågavlönade och ensamstående prioriteras
En allmän skattereduktion på 1 500 kronor per år för förvärvsinkomst införs 1 januari 2021. Utöver den införs också en skattereduktion för arbetsinkomst med fokus på löntagare med lägre inkomster. Skattereduktionen är temporär och ska kompensera för ökade kostnader för arbete som många har fått till följd av Corona. Regeringen avser att återkomma med utformningen för de båda skattesänkningarna under hösten.

En tvåbarnsfamilj där båda vuxna arbetar får knappt 300 kronor mer i plånboken nästa år till följd av den allmänna skattereduktionen. Hur skattereduktionen riktad till de med lägre inkomster kommer utformas är ännu inte fastställt.

Underhållsstödet höjs från 1 juli 2021 med 100 kronor per månad för barn under 15 år och med 150 kronor per månad för barn i åldern 15-18 år. Efter höjningen blir underhållsstödet 1 673 kronor per månad för barn upp till 10 år, 1 823 kronor för barn i åldern 11-14 år och 2 223 kronor för barn i åldern 15-18 år. 

En ensamstående förälder med underhållsstöd för två barn får omkring 350-400 kronor mer att röra sig med 2021 till följd av skattesänkning och höjt underhållsstöd.


Uppskovsräntan slopas
Den så kallade uppskovsräntan för skatt på vinst vid försäljning av bostad tas bort från och med första januari 2021, både för tidigare och framtida uppskov. Ca 600 000 personer har idag uppskov på i genomsnitt 500 000 kronor. För dem betyder det i genomsnitt 2 500 kronor i lägre skatt per år. ¹


Höjt tak för RUT
Taket för skatteavdraget för Rengöring, Underhåll och Tvätt höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor och breddas ytterligare. Från och med den 1 januari 2021 omfattas även till exempel tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning, möbleringstjänster och transporttjänst av bortforsling av bohag. Det sammanlagda taket för RUT- och ROT-avdrag höjs från 50 000 till 75 000 kronor per person och år. Taket för enbart ROT-avdrag är dock oförändrat 50 000 kronor per person och år.


Förmånsbil dyrare
Från 1 juli 2021 justeras beräkningen av bilförmån för att bättre spegla kostnaden av privat bilinnehav och för att inte premiera innehav av fossildrivna bilar. Regeringen avser att återkomma med förslag under våren 2021.


Skattereduktioner för gröna investeringar
Privatpersoner som installerar grön teknik som solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ska kunna få en skattereduktion på upp till 50 000 kronor per år och person. Skattereduktionen blir 15 procent av kostnaden för installation av solceller och 50 procent av kostnaden för installation av lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.²


A-kassan
Det temporärt höjda taket i A-kassan förlängs till och med 2022. Det temporära taket är 33 000 kronor i månaden i månadsinkomst vilket innebär en maximal arbetslöshetsersättning före skatt på ca 26 400 kronor. 


Övrigt
Regeringen föreslår höjd skatt på alkohol och tobak från och med första januari 2023, studiemedel fram till 60 års ålder och ändrade återbetalningsregler. Skatt införs på sådan tobak som inte idag beskattas. Regeringen avser att återkomma med förslag under våren 2021, nya skatten träder i kraft 1 juli 2021. Indexeringen av skatt på drivmedel slopas temporärt 2021 och 2022, för att kompensera det högre priset till följd av utökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

För att göra det mer lönsamt att gå från ekonomiskt bistånd till arbete aviseras en jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd. Enbart 50 procent av arbetsinkomsten, i stället för hela, föreslås påverka bedömningen av ekonomiskt bistånd. Individen och hushållet får alltså behålla en större del av sitt försörjningsstöd än tidigare, under 24 månader. Förändringen i beräkningen träder i kraft 1 januari 2022. Hur höstbudgeten påverkar hushållens plånböcker redovisas i bifogade tabeller.  


¹ Uppskovsräntan är egentligen ingen ränta utan en årlig skatt. Skatten är lika med en schablonintäkt på 1,67 procent på uppskovsbeloppet multiplicerat med 0,3 procent.

² Skattereduktionen ersätter det tidigare stödet till solceller, bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon


Vill du läsa mer?

Klicka här för att komma till Swedbanks sida om privatekonomi

Läs vidare på Swedbanks sida en bättre framtid

Läs även Arturo Arques blogg om privatekonomi

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan