De massiva börsfallen i mars följdes under våren av kraftiga nedjusteringar av vinstförväntningarna. I den senaste rapportsäsongen lyckades bolagen rapportera lite bättre än de nedtryckta estimaten. Konjunkturkänsliga verkstadsbolag har utvecklats väl medan bankerna inte hängt med. 

- I den kommande rapportsäsongen finns en risk att det kan bli lite bakslag relaterade till den starkare kronan. Den absoluta värderingen är hög men inget hot i sig som vi ser det, samtidigt är det relativa stödet starkt, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Börsens återhämtning har varit enastående och Sverige är inget undantag. I ett europeiskt perspektiv är Sverige en av de bästa marknaderna men regionen har inte hängt med den amerikanska utvecklingen. 

- Högt konjunkturkänsligt inslag, som Sverige har, brukar normalt sett innebära lite större svängningar än andra marknader. Centralbanker och regeringar agerade mycket kraftfullt då pandemin slog till vilket snabbt skapade förhoppningar om att konjunkturen skulle återhämta sig och det förklarar sannolikt att Sverige är en av de bästa marknaderna i Europa. 

Lägg därtill att Sverige generellt sett har välskötta bolag med stabila balansräkningar. Globalt sett är teknologi det som utvecklats allra bäst och det förklarar att USA gått ännu bättre än Sverige då exponeringen är högre mot denna sektor där. 


Bakslag i återhämtningen kan slå extra hårt mot Sverige
Riskerna för den svenska aktiemarknaden är till stor del desamma som för aktier i stort. I nuläget är de negativa riskerna till stor del relaterade till bakslag i den ekonomiska återhämtningen och nya utbrott av covid-19. 

- De första skulle sannolikt slå hårdare mot Sverige än många andra marknader. Addera därtill den starkare kronan, inte minst mot dollarn, som kan lägga lite av en blöt filt över eventuella positiva överraskningar framåt. 

En fortsatt ekonomisk återhämtning, utan några större bakslag, skulle kunna innebära att en neutral vikt är för försiktig. 

- Även det relativa stödet från de låga räntorna kan ge extra stöd till Sverige då de svenska bolagen generellt har bra balansräkningar och goda möjligheter till utdelningar, även om många pausade just dessa tidigare i våras. 


Neutral vikt rekommenderas
Den svenska börsen handlas till ett framåtblickande P/E tal på knappa 20x, vilket är 30% över snittnivåerna för de senaste tio åren. Motsvarande premie i Europa är något högre och i USA är den väsentligt högre, så ur detta perspektiv är inte Sverige dyrt. Att värderingen generellt sett är hög anser Swedbank inte är något större bekymmer då räntorna sannolikt kommer förbli väldigt låga för en avsevärd tid framåt. 

- Vi behåller den neutrala rekommendationen för Sverige och ser, precis som för de globala marknaderna, en risk för en kortsiktig korrigering innan det åter igen vänder upp. Om fallet kommer är det en uppenbar risk att Sverige tar mer stryk än många andra marknader, avslutar Mattias Isakson. 


Läs mer om Investeringsstrategin genom att klicka här

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan