Först in i krisen men också först ut
Efter flera decennier med en imponerande BNP-tillväxt blev 2020 året då allt stod på ända. Coronaviruset började sannolikt i Kina men fick sedan globalt fotfäste och pandemin var ett faktum. 

- Kina var således först in i coronakrisen men tycks också bli först med att komma ur den. Trots att BNP-tillväxten fått sig en törn – landet tog faktiskt det ovanliga beslutet att avstå från att sätta ett specifikt tillväxtmål i år – ser Kina ut att vara det enda coronadrabbade landet som faktiskt klarar sig undan med positiv tillväxt 2020, säger investeringsstrateg Maria Wendestam. 

Medan global BNP, enligt Swedbanks prognos, väntas sjunka med 3 procent, var Kina det enda landet med positiv tillväxt redan under det andra kvartalet och Swedbanks helårsprognos för landet är +2 procent. 

- Detta kan sättas i ett historiskt perspektiv, då Kinas BNP-tillväxt brukar vara runt 3 procentenheter högre än omvärldens. På samma sätt har övrig makrostatistik såsom inköpschefsindex, detaljhandel och industriproduktion bekräftat den positiva bilden. 

Till skillnad från tidigare domineras Kinas ekonomi inte längre enbart av export, utan inhemsk konsumtion har seglat upp som allt viktigare. Den här utvecklingen har varit gynnsam under pandemin, när många fabriker stått stilla och omvärldens efterfrågan lyst med sin frånvaro. 


Attraktivt värderad börs överlag 
Liksom övriga aktiemarknader drabbades också den kinesiska av kraftiga fall i samband med coronautbrottet i vintras. Utöver virusoron fanns en allmän osäkerhet om en vikande konjunktur och lägg därtill det ansträngda förhållandet till USA. Framåt vårkanten återhämtade sig dock börserna och de breda kinesiska aktieindexen har för länge sedan hämtat igen hela nedgången. 

- Även om det varierar mellan sektorerna så är den kinesiska börsen som helhet att betrakta som relativt attraktivt värderad. P/E-talet – det vill säga börskurserna i förhållande till nästa års förväntade vinster – uppgår till 14 för det breda kinesiska aktieindexet MSCI Kina, medan motsvarande för MSCI Världen är 19. 

En viktig anledning till återhämtningen är att ”pandemimotståndiga” branscher såsom läkemedel, medicinsk utrustning, hemelektronik och internetbaserade tjänster vuxit sig allt större på den kinesiska marknaden. Sett till sektorsammansättningen på MSCI Kina kan vi se att Sällanköpsvaror vuxit från att ha utgjort 4 procent för fem år sedan, till att i dag utgöra hela 31 procent. 

- På motsvarande sätt har Hälsovårdssektorn gått från i princip obefintliga nivåer till att nu utgöra 6 procent, och Kommunikationstjänster har fördubblat sin andel de senaste fem åren och står nu för 22 procent. Samtidigt har sektorer inom tung traditionell industri, såsom Basindustri och Energi, minskat.


Men det finns orosmoln
Politiska risker saknas inte i Kina och den alltmer frostiga relationen med USA är påtaglig. Den amerikanska regeringen anklagar Kina och kinesiska bolag bland annat för spionage och stöld av immateriella rättigheter. 

- Två av bolagen som hamnat i storpolitikens hetluft är kinesiska telekombolaget Huawei och IT-företaget Bytedance, som bland annat står bakom succéappen TikTok.

För Huaweis del handlar det om att bolaget ska ha stulit patenterad amerikansk teknik och flera amerikanska företag har avbrutit samarbetet med bolaget. När det gäller appen TikTok, som i skrivande stund har 2 miljarder användare över hela världen, finns det misstankar om att information från användarnas mobiltelefoner sparas ned och delas med den kinesiska staten. 

- Bytedance tillbakavisar dock dessa rykten men det faktum att det finns en lag som tvingar kinesiska bolag att samarbeta med underrättelsetjänsten, oavsett geografisk placering, gör att bolagets försvar inte är övertygande. 

USA:s regering vill förbjuda TikTok helt, alternativt låta en amerikansk aktör ta över ägandeskapet, och i Europa och Australien diskuteras begränsningar av användandet. I Indien har appen förbjudits helt. 

- En annan viktig grupp för börsen är kinesiska småsparare, som ivrigt påhejade av statligt styrda medier, köper aktier som aldrig förr. 

Uppmaningen under försommaren har varit att man ska stödja landets återhämtning genom att investera på börsen, och att en ”hälsosam uppgång är i antågande”. Småspararnas alltmer spekulativa affärer – inte minst är det vanligt att låna pengar för att kunna köpa aktier – har gett upphov till rädsla för en börsbubbla, likt den 2015, när den kinesiska börsen kollapsade. 

- Vi vill hävda att det finns stora skillnader och ser därmed inte någon överhängande risk. Utöver att uppgången stöttas av stora flöden från utlandet, är belåningen bland privatinvesterare inte lika hög som vid bubblan 2015. Därtill finns ett antal stora statskontrollerade pensionsfonder och investmentbolag som står beredda att gå in och stödköpa aktier om behovet skulle uppstå. 

En annan politisk risk är oroligheterna i Hongkong, där implementeringen av en ny säkerhetslag minskat Hongkongs självstyre i juridiska och säkerhetspolitiska frågor. Utöver lokala protester har detta även ifrågasatts kraftigt bland omvärlden. 


Den kinesiska marknaden når allt fler
Något som kan tolkas som ett svar på omvärldens ifrågasättande vad gäller den kinesiska statens kontrollbehov är att det blivit lättare för utländska aktörer att investera i landet. Stora delar av aktiemarknaden var tidigare kraftigt begränsad och internationella investerare fick endast en kvot tilldelad. 

- På samma sätt var det i princip omöjligt att som utländsk ägare bli majoritetsägare i ett kinesiskt bolag. Det krävdes ett lokalt så kallat samverkansföretag som delägare. Nu tycks en gradvis avreglering ha påbörjats och detta bidrar till ett underliggande köptryck hos utländska investerare, säger Maria Wendestam.  

Därutöver har internationella indexmakare såsom MSCI och FTSE börjat att inkludera en större andel kinesiska aktier, vilket även ger upphov till passiva flöden från indexfonder och börshandlade produkter.  


Vår rekommendation 
För exponering mot ovanstående mestadels attraktiva region rekommenderar vi Swedbank Robur Kinafond. Läs mer under Produkt- och affärsförslag!

Läs mer om Investeringsstrategin

Läs även intervjun med Veronica Yu, förvaltare av Swedbank Robur Kinafond.

Swedbank Robur Kinafond A

1 mån
+1,37%
3 mån
+7,25%
i år
+13,53%
1 år
+22,23%
3 år
+49,57%
5 år
+109,80%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
381,88
sharpe
0,84
förv.avg.
1,42%
Kinafond placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan