Ju högre lön du har desto större del av din framtida pensionsinkomst kommer att bestå av din tjänstepension. Är du anställd på ett företag som har kollektivavtal har du automatiskt en tjänstepension via ditt jobb, medan företag som inte är anslutna behöver teckna en tjänstepensionslösning för sig själv och sina anställda.

Det här påverkar storleken på din tjänstepension

  • Hur mycket pengar som betalats in
  • Hur stor avkastning du får på dina pengar
  • Försäkringsbolagens avgifter för att förvalta dina pengar
  • Under hur lång tid du vill att pensionen ska betalas ut


Så här fungerar tjänstepension
Numera tecknas så kallade premiebestämda tjänstepensioner, vilket innebär att arbetsgivaren normalt sätter av 4,5 procent av din lön varje månad  på ditt tjänstepensionskonto (upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lön som överstiger det). Hur stor din tjänstepension blir beror främst på hur länge du har jobbat och vilken lön du haft under den tiden. Till skillnad från tidigare pensionslösningar (se nedan) spelar avkastningen en avgörande roll för hur stor påsen i slutändan blir. Den här delen kan du enkelt påverka genom att välja bolag och förvaltning.

Tidigare pensionslösningar var normalt förmånsbestämda tjänstepensioner, vilket innebär att arbetsgivaren garanterar den anställde en viss procent (normalt tio procent) av slutlönen i pension. Dessa pensionslösningar går inte själv att påverka, till exempel genom att välja hur kapitalet förvaltas, utan arbetsgivaren ser till att pensionen motsvarar den bestämda andelen av lönen den dag du går i pension. Din lön som du har vid pensionstillfället kommer med andra ord att spela en stor roll. Har du till exempel tänkt dig att du ska gå ner i arbetstid inför pensionen behöver du ta reda på hur det påverkar tjänstepensionen.

I Sverige finns det flera olika kollektivavtalade tjänstepensionsplaner, de fyra största kallas för SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA-16. Läs mer om tjänstepension och de olika avtalsområdena

Tjänstepensionens dag
Tjänstepensionens dag som infaller den 27 september varje år firas i år för tionde året i rad. Syftet med dagen är att uppmärksamma hur viktigt det är att ha en tjänstepension och att inspirera arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan