Sällan, om någonsin tidigare, har skillnaderna mellan realekonomin och de finansiella marknaderna varit större. Den första omgärdas av extrem osäkerhet samtidigt som marknaderna verkar vara helt frikopplade från detta. 

- Det finns förklaringar till denna märkliga utveckling. Den viktigaste är centralbankernas massiva insatser och alla andra stimulanser som annonserats, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Åtgärderna har skapat förhoppningar om en snabb återhämtning och en lång period av låga räntor, vilket i sin tur inneburit en aldrig tidigare skådad återhämtning på de finansiella marknaderna. Riskerna i ekonomin och även på de finansiella marknaderna är dock inte svåra att identifiera. Samtidigt är argumenten för fortsatt optimism starka. 

- Många ekonomiska indikatorer har återhämtat sig kraftigt, men vi ser fortsatt risk för bakslag och osäkerhet relaterad till bestående effekter av krisen. Man kan säga att den reala ekonomin har blivit mer uppkopplad och de finansiella marknaderna mer frånkopplade. 

En annan bestående effekt av centralbankernas massiva insatser är att vi med största sannolikhet kommer att ha en ännu längre period av låga räntor framför oss, vilket påverkar den långsiktiga allokeringen. 

- Historiska jämförelser får mindre betydelse och det är rimligt att synen på värdering förändras. Det är inte avgörande på kort sikt men sannolikt betydelsefullt i ett längre perspektiv, säger Mattias Isakson.


Fortsatt neutral aktieallokering 
Vi ser en hög risk för en korrigering i närtid samtidigt finns det starka argument för att börsen kommer stå högre om tre till sex månader och vi ser därför möjligheter att addera exponering på lägre nivåer den närmaste tiden. Den låga räntan kommer att spela en avgörande roll. Vi ligger kvar med en neutral vikt i aktier.

Övervikten i krediter behålls. Men den kraftiga uppgången i kreditpremierna gör att det mesta av uppgången sannolikt ligger bakom oss, även om det fortfarande kan finnas mer att hämta. Undervikten i räntor behålls också. 

Endast smärre förändringar görs i regionallokeringen. Tillväxtmarknaderna lyfts något då de bland annat gynnas av högre råvarupriser och en svag dollar. Samtidigt har utsikterna för Japan försämrats på kort sikt, vilket gör att vikten justeras ned något.  


Läs mer om Investeringsstrategin

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan