Det första året är fonden upp knappt 16 procent, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som samma period sjunkit drygt tio procent. Vi har träffat Christian Blink, fondens förvaltare, för att höra mer om vad som ligger bakom utvecklingen och vad han tror om amerikanska småbolags möjligheter både på lite kortare och längre sikt.

Vad är det som ligger bakom den fantastiska utveckling som Small Cap USA har haft sitt första år?

-Det som framförallt har förklarat utvecklingen i fonden är självklart de bolagsval vi gjort. De flesta bolagen har verkligen levererat i linje eller bättre än de förväntningar jag har haft på dem, framförallt under den svåra och speciella period som varit under 2020. Dessutom är en nyckelstrategi i fonden att investera i digital omvandling, något som gjort att ett flertal bolag bland fondens innehav gynnats av en kraftigt ökad efterfrågan i spåren av Coronapandemin.

En ytterligare förklaring kopplad till pandemin är att vi kunde dra nytta av den kraftiga nedgången som var i början på året. Nedgångar är självklart jobbiga för sparare, men de är en dröm för en aktiv förvaltare eftersom paniken och den stora volatiliteten som uppstår på marknaderna ger otroligt intressanta investeringsmöjligheter. Därför var vi ovanligt aktiva under den perioden och drog nytta av de felprissättningar som uppstod i en marknad som styrdes av känslor snarare än fundamentala faktorer.

Ett bolag som verkligen gått bra och varit med i fonden sedan start är Livongo Health. Bolaget erbjuder en digital app-baserad hälsocoach som mäter användarens hälsodata och med hjälp av personligt anpassade råd hjälper till med att behandla kroniska sjukdomar, framförallt diabetes. Livongo Health har gått upp mer än 400 procent sedan fonden startade i september förra året. Nyligen sålde vi aktierna då bolaget blev uppköpta av Teladoc.


Hur kommer amerikanska företag att påverkas beroende på vem som vinner presidentvalet?

-I grunden påverkas de amerikanska bolagen relativt lite av vem som är president, men det finns vissa undantag. Det finns till exempel en viss risk att en Biden-seger på kort sikt kan tolkas negativt av investerare då man prisar in skattehöjningar och även en ökad risk för en ny nedstängning i USA på grund av Coronapandemin. För fonden skulle dock en Biden-seger vara betydligt mer positiv då det största temat i fonden är hållbar omställning med ett flertal bolag som skulle gynnas av en politik som tar riskerna kopplade till klimatförändringarna på större allvar. Dessutom äger fonden ingenting mot olja och gas som kan få det tuffare vid en Biden-seger. Men det är alltid svårt att veta om och i så fall exakt hur mycket bolag kan påverkas beroende på vem som väljs till president.


Vilka möjligheter respektive utmaningar ser du för små bolag i USA på sikt?

-Generellt ser vi stora möjligheter för små bolag i USA. USA är en otrolig grogrund för innovativa nya bolag och landet erbjuder bolag bra förutsättningar att växa och bli nya jättar såsom Apple och Amazon. Det är otroligt imponerande och talande att se alla nya bolag som planeras att börsintroduceras under 2020 såsom Snowflake, Unity, AirBnB med flera. Det visar på USA:s enorma styrka att skapa nya framgångsrika bolag, framförallt inom tekniksektorn. Jag tror inte det är en slump att de allra flesta nya teknikjättar som skapats under de senaste 20 åren är amerikanska. Mycket av den utvecklingen är drivet av landets enorma innovationskraft och framåtanda samt stora tillgång till risk- och humankapital.

En strategi för fonden är just att genom aktiv förvaltning och gediget analysarbete tidigt hitta dessa morgondagens dominanter och jag tror personligen inte att det finns en bättre marknad än den amerikanska att göra detta i.

Swedbank Robur Small Cap USA

1 mån
+7,28%
3 mån
+19,07%
i år
+28,35%
1 år
+25,70%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
124,00
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag inom olika branscher i USA men som också har möjligheten att placera upp till 10 procent av fondens innehav i bolag i Kanada och Mexi…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan