Hur har pandemin påverkat konsumenterna?

Konsumenter jobbar på distans, äter hemma, oroar sig för hälsan, undviker kollektivtrafik och folksamlingar, och gör mer handel online. De oroar sig för planeten, bekymrar sig för samhället och politiken samt oroar sig för att bli av med jobbet. Kepler Cheuvreux misstänker att vissa av de stora pandemi-drivna förändringarna i ändrat konsumentbeteende sannolikt kommer att vara skiften som bara händer en gång under en livstid, och som sannolikt kommer att ha längre än förväntad påverkan på resultatutsikterna och värderingarna för bolag och konsumentvarusektorn.

Mer tid hemma, mindre ute

Kepler Cheuvreux ser ett par trender som sannolikt inte reverseras i hög grad, även när ett vaccin blir tillgängligt. Fler konsumenter väntas jobba på distans, vilket innebär att större andel av konsumtionen av mat och dryck, socialisering, hobbyn och underhållning kommer att ske hemifrån. Färre pendlare och personer som jobbar i city innebär en lugnare tillvaro för kommersiella aktörer i stadskärnorna och innebär att många butiker, barer och restauranger riskerar att gå under. Trenden med avtagande besök på de bästa butiksgatorna väntas accelerera 

Mindre resande

Internationellt affärsresande och turism väntas bli strukturellt lägre. Varför bry sig om fysiska möten när distansmöten är mer effektiva, billigare och säkrare? Givet de skiftande och ombytliga karantänsreglerna avstod många från en utlandssemester i år. Även om ett vaccin introduceras bedömer Kepler Cheuvreux att ett utbrett resande är osannolikt förrän slutet på nästa år och många kan komma att inte vaccinera sig alls. Sektorer som är beroende av turism, som lyxvaror, väntas bli drabbade.

Hälsa och miljö

Givet hälsans inverkan på starkare immunitet ser Kepler Cheuvreux ett ökat framtida fokus på hälsa, både avseende mat och livsstil. Naturlig, ekologisk och växtbaserad mat och dryck väntas vinna ytterligare mark, samtidigt som mer motion väntas ske hemma (och online) samt ute. Sportkläder väntas gynnas på bekostnad av affärskläder. Kollektivtrafiken kan förväntas gå ned samtidigt som andra transportmedel blir mer populära. Covid-19 har ökat folks oro för miljön och vart samhället är på väg och konsumentbolag måste ses som en del av lösningen.

Förväntade förändringar

Varor som används hemma (mat, dryck, förbrukningsartiklar) bedöms få höjda vinstutsikter, med multiplar på höga nivåer de kommande åren. Konsumtionen av förpackade varor har förblivit hög trots nationella nedstängningar medan sektorer som påverkas av konsumtion utanför hemmet väntas påverkas mer, som restauranger, hotell och barer, där en återgång kan ta flera år, vilket tynger bryggerier och sprittillverkare. Kepler Cheuvreux förväntar att den fysiska detaljhandeln kommer att minska till förmån för e-handeln, medan lyxartiklar kan ha en slagig utveckling en tid givet frånvaron av internationella resenärer.

Aktier att äga

Kepler Cheuvreux bedömer att konsumentbolag med betydande exponering mot hemmakonsumtion kommer att vara mer motståndskraftiga. Inom sektorn sällanköpsvaror föredras bolag som gynnas av skiftet i livsstil. Bland de bolag som Kepler Cheuvreux anser blir vinnare efter pandemin återfinns Essity, BHG Group (Bygghemma) och H&M.Essity

 • Globalt hygien- och hälsobolag
 • Stabil efterfrågan med goda tillväxtutsikter
 • Lägre råvarukostnad bidrar till vinsttillväxt
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 360 SEK


BHG Group

 • Största e-handelsaktören i Norden
 • Solid position inom hemrenovering
 • Kapitaliserar på ökande storlek
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 140 SEK


H&M

 • Global klädvarukedja
 • Vinståterhämtning de kommande åren
 • Attraktiv värdering
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 185 SEK

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan