Mest populära Roburfonder mars 2021:

  1. Bas 50
  2. Bas 100
  3. Access Sverige
  4. Bas 25
  5. Bas 75

Basfonder

Basfonderna är så kallade fond-i-fondlösningar vilket innebär att de investerar i andra fonder från Swedbank Robur. Det finns fem olika Basfonder med olika risknivå, det vill säga de innehåller olika mycket aktie- och räntefonder. Basfonderna passar väldigt bra för dig som vill ha ett enkelt sparande. Det enda du behöver göra är att fundera på hur länge du ska spara och om du vill ta mer eller mindre risk och sedan välja den Basfond som passar dig. Till exempel så innehåller Bas 100 bara aktiefonder (100 procent) medan Bas 25 består av 25 procent aktiefonder och 75 procent räntefonder.

Läs mer om Swedbank Robur Bas 

Bas Ränta A

i år
+0,40%
3 år
+4,15%
5 år
+4,28%
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
103,93
sharpe
0,35
förv.avg.
0,50%
Bas Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i andra aktivt förvaltade Swedbank Rob…

Bas 25

i år
+2,95%
3 år
+9,81%
5 år
+22,23%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
137,69
sharpe
0,46
förv.avg.
0,80%
Bas 25 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i Sverige och globalt, huvudsakligen via andra aktivt f…

Bas 50

i år
+5,63%
3 år
+18,46%
5 år
+42,99%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
35,49
sharpe
0,58
förv.avg.
1,00%
Bas 50 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i Sverige och globalt, huvudsakligen via andra aktivt f…

Bas 75

i år
+8,49%
3 år
+29,22%
5 år
+68,77%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
200,41
sharpe
0,68
förv.avg.
1,20%
Bas 75 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i Sverige och globalt, huvudsakligen via andra aktivt f…

Bas 100

i år
+10,58%
3 år
+45,28%
5 år
+105,06%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
216,99
sharpe
0,88
förv.avg.
1,20%
Bas 100 är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i andra aktivt förvaltade Swedbank Robur…

Access Sverige

Access Sverige är en indexnära fond som strävar efter att följa jämförelseindex så nära som möjligt givet de hållbarhetsexkluderingar som görs. Precis som namnet antyder är tanken att Access Sverige ska ge spararen en enkel och prisvärd access till den svenska aktiemarknaden. Förvaltningsavgiften för fonden är 0,20 procent.

Läs mer om Swedbank Robur Access: Accessfonder

Swedbank Robur Access Sverige A

1 mån
+1,04%
3 mån
+10,51%
i år
+15,60%
1 år
+47,22%
3 år
+53,08%
5 år
+100,81%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
269,26
sharpe
0,87
förv.avg.
0,20%
Access Sverige är en indexnära aktiefond som ger exponering mot de största och mest omsatta bolagen i olika branscher i Sverige. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hö…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan