Den första frågan var ”vad är direktavkastning för något?” med alternativen företagets vinst, utdelning/aktiekursen, och ens egna vinst vid aktieförsäljning. Här spikade hela 82 procent av läsarna att det korrekta svaret är utdelning delat med aktiekursen. Direktavkastning är alltså ett för att mäta hur mycket en aktie ger i utdelning till aktieägarna i förhållande till vad den är värd. Aktier med hög direktavkastning är ofta, men inte nödvändigtivs, stora och mogna bolag som delar ut merparten av sina vinster till aktieägarna istället för att återinvestera dem i tillväxtsatsningar av olika slag. 

Läs mer om nyckeltal i Swedbanks aktieskola.


Den andra frågan var ”vad har Fastighetsbolagen Balder, Magnolia och Wallenstam gemensamt?” med alternativen att de äger många bostäder, att de äger många hotell, eller att alla har sina huvudkontor i Göteborg. Rätt svar, som fick 52 procent av rösterna, är att de allihop äger stora mängder bostäder. Detta ger de tre bolagen en annorlunda sorts profil än fastighetsbolag som exempelvis främst äger kontor eller lagerlokaler. Just vilka sorters fastigheter olika fastighetsbolag fokuserar på är en viktig sak att hålla koll på om du är intresserad av den här sortens aktier. 

Ett lästips om du vill veta mer är artikeln om vad fastighetsbolags-analytikern Albin Sandberg tittar på när han granskar bolag. 


Den tredje frågan var ”vilket bolag hör inte ihop med de andra?” med alternativen Trelleborg, Hexpol och Wärtsilä. Här listade 55 procent av de svarande ut att det är Wärtsilä som ska bort. Anledningen står att finna i vad bolagen pysslar med. För medan samtliga tre är verkstadsbolag så ägnar sig både Trelleborg och Hexpol huvudsakligen med tillverkning av polymer, eller mer förenklat olika sortets plaster och gummi. Det finska Wärtsilä ägnar sig däremot främst åt att tillverka olika sorters motorer och kraftverk, särskilt åt fartyg. Wärtsilä är därmed verksamt på klart andra marknader än Hexpol och Trelleborg. 

Läs mer om dessa tre verkstadsbjässar i informationsrutorna till höger. 

Vill du veta mer om vad en aktieanalytiker tittar på hos verkstadsbolag? Läs denna intervju med Markus Almerud från Kepler Cheuvreux. 


Den fjärde frågan, där flest läsare hade fel, löd ”vilket av dessa länder räknas inte som en tillväxtmarknad?” med alternativen Portugal, Grekland och Polen. Här svarade endast 22 procent av quizdeltagarna att det är Portugal som inte är en Tillväxtmarknad enligt MSCI:s klassificering. Anledningen är att Portugal istället klassas som en ”developed market”, alltså en utvecklad marknad. Detta populära resmål sällar sig därmed till samma grupp som Sverige, Japan och USA tillhör. Polen och Grekland är dock mycket riktigt Tillväxtmarknader enligt MSCI.

Är du intresserad av att investera i småbolag i Tillväxtmarknader? Läs om fonden Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets. 


Den femte och sista frågan var ”hur många aktier består Swedbanks Fokusportfölj av?” med alternativen minst 20 aktier, 8 - 14 aktier, och 12 - 16 aktier. Det korrekta svaret, som 34 procent av läsarna kunde, är att Fokusportföljen består av 12 till 16 aktier. Swedbanks Fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj som bygger på Swedbanks aktiestrategi och Kepler Cheuvreux:s fundamentala aktieanalys. Portföljen uppdateras normalt varannan vecka och placeringshorisonten är 3-6 månader. 

Läs uppdateringen av Fokusportföljen den 23 mars genom att klicka här. 

Eller läs denna intervju med aktiestrateg Robert Oldstrand där han berättar mer om vad Fokusportföljen är och hur du kan använda den.


Och sist men inte minst: idag släpper vi en ny quiz med påsktema som du kan svara på. Ha så kul!


Så här svarade Aktiellts läsare på förra veckans quiz:

Vad är direktavkastning för något?

 • Företagets vinst 10% - fel svar.
 • Utdelning/aktiekursen 82% - rätt svar.
 • Ens egna vinst vid aktieförsäljning 8% - fel svar.


Vad har fastighetsbolagen Balder, Magnolia och Wallenstam gemensamt?

 • De äger många bostäder 52% - rätt svar.
 • De äger många hotell 3% - fel svar.
 • De har alla huvudkontor i Göteborg 45% - fel svar.


Vilket bolag hör inte ihop med de andra?

 • Trelleborg 15% - fel svar.
 • Hexpol 30% - fel svar.
 • Wärtsilä 55% - rätt svar.


Vilket av dessa länder räknas inte som en Tillväxtmarknad (enligt MSCI)?

 • Portugal 22% - rätt svar.
 • Grekland 43% - fel svar.
 • Polen 35% - fel svar.


Hur många aktier består Swedbanks Fokusportfölj av?

 • Minst 20 aktier 37% - fel svar.
 • 8-14 aktier 29% - fel svar.
 • 12-16 aktier 34% - rätt svar.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A

1 mån
+3,18%
3 mån
+7,20%
i år
+12,07%
1 år
+29,65%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
119,87
sharpe
-
förv.avg.
1,42%
Small Cap Emerging Markets är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher globalt med inriktning mot tillväxtmarknadsländer. Upp till 20 % av fondens tillgångar…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan