Regionala skillnader blir allt tydligare
Tapering — ett ord som väcker rädsla och för tankarna tillbaka till Ben Bernankes presskonferenser från 2013. Börserna föll och långräntan steg kraftigt från 1,6 till 3,0 procent på fyra månader. Ordet är återigen på tapeten och i förra veckan tog Kanada det steg som USA ännu inte vågar, nämligen att trappa ner på de enorma tillgångsköp som banat väg för västvärldens ekonomier ända sedan den stora finanskrisen 2008-2009. Det land som för många av oss främst förknippas med episka hockeydrabbningar har tagit krisen vid hornen och reagerat mycket kraftfullt. Parallellt med centralbankens stödköp har staten satsat sig ur krisen genom att emittera långt ut på kurvan i det låga ränteläget. Trots det väntas statsskulden ligga stabil kring 50 procent under de kommande åren. Världens nionde största ekonomi (IMF, nominell BNP i USD 2021) har sett arbetsmarknaden återhämta 90 procent av nedgången, jämfört med 60 procent i USA. BNP-prognosen för 2021 uppreviderades i förra veckan med över 2 procentenheter till hela 6,4 procent och inflationsmålet väntas nås redan andra halvåret 2022. Bank of Canada valde därför att skala ner sina tillgångsköp med 25 procent, samtidigt som storebror i söder fortsätter att pumpa in 120 miljarder dollar i stats- och bostadsobligationer varje månad. På onsdag väntas inte Fed signalera några nyheter; Powell har varit mycket bestämd att de vill se riktigt data innan de agerar och att de inte låter sig skrämmas av marknadens inflationsförväntningar.

Europa ligger flera steg efter
Idag spelar centralbankerna på de utvecklade marknaderna i samma superliga, men de närmaste månaderna och åren kommer tydliga regionala skillnader att utkristallisera sig. Europa ligger flera steg efter sina grannar i väst, och som väntat var ECB:s presskonferens i förra veckan en intetsägande tillställning utan några överraskningar. President Lagarde undvek alla frågor om en eventuell nedtrappning av stimulanser och menade att direktionen överhuvudtaget inte har diskuterat en utfasning. Tillväxtutsikterna må ha förbättrats något men riskerna är fortsatt stora. Senast i mars signalerade ECB att takten i de pandemirelaterade tillgångsköpen (”PEPP”) skulle höjas i syfte att pressa ner de skenande långräntorna, och vi väntar oss att de kommer nå 100 miljarder månatligen till sommaren. Samtidigt hoppas delar av ECB på möjligheten att trappa ner tillgångsköp i slutet av 2021, men de stora penseldragen kommer troligen presenteras först i juni då makroprognoserna uppdateras. Vi är helt enkelt tillbaka i det ”wait and see mode” som kännetecknat centralbankernas agenda.

Bolagen bekräftar återhämtningen
Även på hemmaplan går diskussionerna heta kring bästa vägen framåt, men i veckan väntar vi oss inga större nyheter från Riksbanken. Däremot drar rapportsäsongen fram över finansmedia som en snöblandad aprilstorm, med bidrag från de flesta sektorer. Starka rapporter låg i korten men även en del turbulens i kursreaktionerna, främst på grund av högt uppskruvade förväntningar efter den starka börsutvecklingen. Bolagen bekräftar den återhämtning vi ser i ekonomin och de allra flesta uppvisar ett starkt rapportutfall, en ihållande stark efterfrågan och rekordhöga marginaler. Trots detta har flera kursreaktioner varit svaga, ett mönster vi sett från tidigare rapportperioder. I grunden är det inget som oroar oss, börsen var redan innan rapporterna i behov av en andhämtningspaus. Det vi tar med oss är signalerna om strukturellt underliggande förbättringar, något som sannolikt spiller ner i ökade intäkter och vinsttillväxt.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan