Den första frågan hade helgen till ära lite av ett påsktema, och löd ”hur många procent av svenska aktieägare lägger endast ett ägg i sin aktiekorg?” med svarsalternativen 32 procent, 42 procent och 52 procent. Rätt svar var 42 procent, vilket enbart 21 procent av de svarande prickade in. Överlag kände alltså Aktiellts läsare inte till att det är så en så stor andel av svenska aktiesparare som satsar allt på ett kort. Nu råder det kanske inte någon tydlig konsensus om hur många aktier man ska fördela sitt sparande mellan, men det är nog rätt få rådgivare som skulle rekommendera att satsa allt på en enda aktie.  


Den andra frågan var ”vilket börsbolag saknar koppling till påsken?” med alternativen Scandi Standard, Cloetta och Troax. Rätt svar var Troax vilket hela 74 procent av de svarande listade ut. Anledningen är att Scandi Standard är ett kycklingkonglomerat medan Cloetta tillverkar choklad och godis, och båda bolag har därför en påsk-koppling. Troax är däremot ett verkstadsbolag som tillverkar nätpaneler, exempelvis i form av de väggar och dörrar man brukar ha i källarförråd. En annan viktig produkttyp är maskinskydd för industrirobotar. Inget fel med detta, men det har inte något särskilt med påsken att göra. 


Den tredje frågan var ”hur många fonder finns med i Fondguiden” med alternativen cirka 30 stycken, cirka 70, och cirka 100. Här svarade endast 36 procent att det finns runt 70 fonder i Fondguiden, vilket är det rätta svaret. Hur som helst finns det alltså en hel del fonder att botanisera bland. 

Kom till Fondguiden genom att klicka här 


Den fjärde frågan handlade om en spännade fastighetsnyhet, nämligen ”vilket bolag lade bud på Klövern i veckan?” med alternativen Balder, Corem och Wallenstam. Här prickade en knapp majoritet av de svarande, 53 procent, in att det var fastighetsbolaget Corem som lade budet på sin branschkollega. Vill du ha reda på Kepler Cheuvreux syn på budet från Klöverns respektive Corems perspektiv?

Läs analysen ”Hejdå Klövern” genom att klicka här 

Eller analysen ”Tre problem lösta i ett svep” genom att klicka här 


Den femte och sista frågan var ”vad är Spac?” som uppvisade högst andel rätta svar av samtliga frågor i quizen. Av alternativen att Spac är ett börsbolag som tillverkar satelliter, en speciell sorts obligationsfond, eller ett tomt börsnoterat uppköpsbolag så var det nämligen hela 75 procent av det svarande som prickade in att det är det sistnämnda svarsalternativet som är korrekt. En Spac (eller ”Special Purpose Aquisition Vehicle”) är ett börsbolag som enkelt uttryckt består av en påse pengar och vars syfte är att köpa upp ett annat ännu inte identifierat onoterat bolag som på så sätt hamnar på börsen. Spac:ar har blivit populära i USA men är ännu en ny företeelse på Stockholmsbörsen. För en närmare förklaring av vad en Spac är, och särskilt riskerna förknippade med att investera i en sådan, rekommenderas denna artikel på Aktiellt.


Så här svarade Aktiellts läsare på förra veckans quiz:

Hur många procent av svenska aktieägare lägger endast ett ägg i sin aktiekorg?

 • 32 procent. 64% - fel svar
 • 42 procent. 21% - rätt svar
 • 52 procent. 15% - fel svar.


Vilket börsbolag saknar koppling till påsken?

 • Scandi Standard. 22% - fel svar
 • Cloetta. 4% - fel svar.
 • Troax. 74% - rätt svar.


Hur många fonder finns med i Fondguiden?

 • Cirka 30. 8% - fel svar.
 • Cirka 70. 36% - rätt svar.
 • Cirka 100. 56% - fel svar. 


Vilket bolag lade bud på Klövern i veckan?

 • Balder. 31% - fel svar.
 • Corem. 53% - rätt svar.
 • Wallenstam. 16% - fel svar.


Vad är Spac?

 • Ett börsbolag som tillverkar satelliter. 5% - fel svar.
 • En speciell sorts obligationsfond. 20% - fel svar.
 • Ett tomt börsnoterat uppköpsbolag. 75% - rätt svar. 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan