Vad är Swedbank Robur USA för typ av fond?

-Swedbank Robur USA är en koncentrerad aktiefond som investerar i nordamerikanska bolag av varierande storlek, med hög kvalitet och strukturella medvindar. Fonden har för tillfället 40 innehav i USA och Kanada.

Vad utmärker din fond från andra i samma Morningstar-kategori?

-Istället för en traditionell sektorindelning så har fonden en tydlig process där 12 fokusområden har identifierats, där jag bedömer att det finns störst möjlighet för värdeskapande under lång tid. Exempel på dessa fokusområden är digitala ledare, klimat, demografi och digitala betalningar. Alla fondens innehav ska kunna placeras in under något av dessa teman. Fonden är mer tillväxtorienterad och har ett högre hållbarhetsvärde än genomsnittet i kategorin. Kombinationen av hög kvalitet och tillväxt gör att jag är beredd att betala en något högre prislapp för detta i form av en högre värdering, något som jag ändå tror betalar sig i längden. 

Vilka egenskaper letar du efter i bolag? 

-Jag letar efter bolag som jag kan tänka mig att äga under lång tid. Detta innebär att bolagen dels måste kunna växa med hjälp av större strukturella trender i samhället, snarare än att vara cykliska. Det innebär också att hållbarhet blir helt centralt i min process, både finansiellt och vad gäller att ta hänsyn till faktorer som klimatomställning, affärsetik och bolagsstyrning. Bolagen måste också vara av hög finansiell kvalitet; gärna med en hög andel förutsägbara intäkter och höga marginaler. Några exempel på större innehav i fonden som uppfyller dessa kriterier är PayPal inom digitala betalningar, Adobe på temat digitala ledare och Ecolab inom fokusområdet klimat.

Vad ligger bakom topprankningen?

-Det enkla svaret är att jag har lyckats identifiera ett antal bolag som har avkastat bra under lång tid. En viktig del är också att hålla sig till den process man har satt upp och inte ryckas med i marknadens kortsiktighet och brus. För att lyckas i det här jobbet tror jag också det är helt centralt att man har ett genuint intresse och är dedikerad sin uppgift. Sist men inte minst så omges jag av väldigt bra människor på Robur.

Möt fler förvaltare bakom våra topprankade fonder

*Mer om Morningstars rating Morningstars rating speglar fondens historiska utveckling de senaste tre, fem och tio åren och fonderna jämförs med andra fonder inom samma kategori. Inom kategorierna jämförs varje fonds avkastning och risk med alla liknande fonder i Europa. Det finns över 100 kategorier. Exempel på kategorier är ”svensk aktiefond, små bolag, ”räntefond kort' och ”branschfond fastighetsbolag”. I första hand är Morningstar Rating intressant för den som har bestämt sig för att spara i en fond av en viss typ, och vill veta vilka fonder inom kategorin som har haft förvaltare som har lyckats bättre än konkurrenterna Högsta betyg i Morningstars rating är fem stjärnor. Det betyget går till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få en rating behöver de ha en historik på minst tre år och information om fondens innehav och inriktning. Morningstar skriver på sin hemsida att stjärnbetyget inte är en köp- eller säljrekommendation, men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan fondens rating ge viss vägledning.

Swedbank Robur USA A

1 mån
+1,57%
3 mån
+4,95%
i år
+12,59%
1 år
+31,05%
3 år
+72,66%
5 år
+161,44%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
94,17
sharpe
1,16
förv.avg.
1,25%
USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett relativt koncentrerat urval av stora och små bolag i olika branscher i USA och där upp till 10 % kan placeras Kanada och Mexiko. Fonden har en aktiv…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan