Klimatförändringarna är den fråga som dominerar diskussionerna om hållbarhet just nu, men hållbarhet är mer än så. Jämställdhet, hälsa och utbildning är exempel på annat som ingår i begreppet hållbarhet. Alla våra fonder är hållbara eftersom de tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringsprocesser. Vill du som sparare bidra till ett specifikt område inom hållbarhet genom ditt sparande så är det möjligt, då det finns flera olika fonder med olika fokusområden inom hållbarhet. Många av våra fonder har dessutom inriktning mot ett eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål, vilket ger en tydlig bild av vilka frågor som fonden tar hänsyn till i sina placeringar.

Alla våra fonder följer vår Policy för ansvarsfulla investeringar, som bland annat innebär att inga av våra fonder investerar i:

 • Klusterbomber eller personminor 
 • Kemiska eller biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Tobak 
 • Cannabis
 • Pornografiskt material
 • Fossila bränslen (så som kol, olja eller gas) såvida det inte finns tydliga omställningsmål och de ingår i Swedbank Roburs Gröna lista som finns på Swedbank Roburs webbplats.
 • Statsobligationer eller statligt garanterade räntepapper emitterade av stater som systematiskt och grovt kränker mänskliga rättigheter eller som omfattas av sanktioner från FN:s säkerhetsråd, EU och USA (OFAC). Mer information och definitioner på våra kriterier finns i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort. 

Förutom att utesluta vissa branscher helt så arbetar vi på Swedbank Robur med hållbarhet på ytterligare två sätt; genom att påverka företagen att bli bättre på hållbarhet och genom att aktivt arbeta med att välja in företag som har koll på och hanterar sina hållbarhetsrisker på ett bra sätt. Vi tycker att hållbarhetsaspekter är en viktig del i analysen av ett bolag, på samma sätt som den av finansiella nyckeltal. Tillsammans kan de olika typerna av analys hjälpa oss att identifiera vilka bolag som är rätt positionerade för att bli framtidens vinnare.

Olika fonder med olika typer av hållbarhetsinriktning

I våra företagsobligationsfonder ställer vi höga krav på vilka investeringar som får ingå. Utöver det vi väljer bort baserat på vår policy för ansvarsfulla investeringar strävar vi dessutom efter att välja bort vapen och krigsmateriel, alkohol, kommersiell spelverksamhet, samt företag som bryter mot internationella normer eller konventioner.   

Som kreditinvesterare är vi, till skillnad från aktieinvesterare, inte ägare i bolagen, men vi har ändå goda möjligheter att påverka i rätt riktning eftersom vi är en viktig finansiär av deras verksamhet. Hållbarhetsarbetets huvudfokus är de globala målen 7 och 13: hållbar energi för alla och bekämpa klimatförändringarna.

Transitionfonderna har de högsta hållbarhetskriterierna i vårt fondutbud. Fonderna investerar i företag vars verksamhet vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle, men också företag där vi ser att det finns ambition och goda möjligheter till minskning av klimatpåverkan. Den aktiva förvaltningen gör det möjligt för våra förvaltare och hållbarhetsanalytiker att regelbundet träffa bolagen för att diskutera deras hållbarhetsarbete. Målsättningen är förstås att få de bolag vi investerar i att ständigt utvecklas och bli mer hållbara.

Humanfond passar dig som vill spara med både hjärta och hjärna. Det är en ideell fond som investerar i företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Fonden investerar i huvudsak i svenska bolag. Spararna i fonden betalar ingen förvaltningsavgift utan istället skänker de två procent av värdet till välgörande ändamål varje år. Som sparare i Humanfond väljer du själv vilken välgörenhetsorganisation som ska få dina pengar.

I kvantförvaltade fonder sker en stor del av analysen med hjälp av datorer, vilket gör att kostnader kan hållas nere och prissättningen blir lägre. Förvaltarna identifierar med hjälp av algoritmer bolag som redan är bra inom hållbarhetsområdet.

Global Impact är en aktiefond som helt fokuserar på att investera i bolag vars verksamhet vi bedömer bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och en bättre värld.

Fonderna med märkningen Access Edge passar dig som har klimatet i fokus. De fonderna är också inriktade på olika geografiska regioner, till exempel Europa, USA, Japan och utvecklingsländer. Fonderna förvaltas i linje med Parisavtalet vilket innebär att de ska ha 50 procent lägre koldioxidutsläpp än jämförelseindex och att fondernas koldioxidavtryck också ska minska med sju procent varje år. Utöver det kan tio procent av fonderna placeras utanför deras jämförelseindex i bolag som bedöms bidra till FN:s globala hållbarhetsmål 7 och 13 (hållbar energi till alla samt motverka klimatförändringar).

Vet du inte alls vilken typ av fond (till exempel aktiefond, räntefond eller en mix av de fondtyperna) som skulle passa dig så kan självklart rådgivarna som jobbar på Swedbank eller sparbankerna hjälpa dig med det.

Transition Sweden A

i år
+10,77%
3 år
+41,30%
5 år
+79,14%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
12 048,58
sharpe
0,67
förv.avg.
1,25%
Transition Sweden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher i Sv…

Transition Global A

i år
+10,38%
3 år
+64,65%
5 år
+132,53%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
495,32
sharpe
1,23
förv.avg.
1,25%
Transition Global är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt huvudsakligen i bolag i olika bransc…

Transition Energy A

i år
-7,11%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
19,08
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Transition Energy är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika …

Humanfond

i år
+11,22%
3 år
+47,44%
5 år
+91,67%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 393,13
sharpe
0,74
förv.avg.
-
Humanfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag, som med sina produkter eller …

Global Impact A

i år
+5,96%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
125,94
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Global Impact är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag i olika branscher globalt inklusive till…

Access Edge Global A

i år
+13,94%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
119,68
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Global är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher globalt samtidig…

Access Edge Emerging Markets A

i år
+6,17%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
113,61
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i till…

Access Edge Europe A

i år
+12,28%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
118,72
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Europe är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Europa samtidi…

Access Edge Sweden A

i år
+14,67%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
128,77
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Sweden är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Sverige samtid…

Access Edge Japan A

i år
+2,76%
3 år
+13,86%
5 år
+63,74%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
158,91
sharpe
0,38
förv.avg.
0,20%
Access Edge Japan är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Japan samtidigt…

Access Edge USA A

i år
+14,83%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
119,82
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge USA är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i USA samtidigt som…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan