1. Aktiefond Pension 15,07 %
  2. Transfer 90 14,12 %
  3. Access Sverige 14,06
  4. Sweden High Dividend 14,05 %
  5. Transfer 70 13,55 %

Aktiefond Pension

Aktiefond Pension är en bred aktiefond som investerar i bolag verksamma över hela världen. Utgångsläget är att 30 procent placeras Sverige men det kan variera med plus/minus 20 procentenheter beroende på var potentialen bedöms vara störst. Fonden placerar framförallt i stora och medelstora företag. Förvaltningsavgiften är 0,18 procent om fonden väljs inom ramen för premiepensionssparandet och 0,42 procent för den som har fonden i ett vanligt fondkonto eller investeringssparkonto.

Swedbank Robur Aktiefond Pension

1 mån
+4,12%
3 mån
+12,10%
i år
+16,82%
1 år
+34,92%
3 år
+45,29%
5 år
+96,02%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
37,44
sharpe
0,87
förv.avg.
0,42%
Aktiefond Pension är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 % i Sverige och 70 % globalt med en tillåten variation på…


Transfer 90

Transfer 90 är en generationsfond. Generationsfonder är pensionsfonder där fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper förändras över tiden. Det betyder att fonderna automatiskt sänker risknivån och anpassar placeringarna efter hur långt det är kvar till beräknad pension. Fonderna innehåller mest aktier och mest risk när det är lång tid kvar till pension. Transfer 90 är anpassad till att passa 90-talister.

Swedbank Robur Transfer 90

1 mån
+3,74%
3 mån
+11,17%
i år
+15,50%
1 år
+33,76%
3 år
+40,37%
5 år
+75,76%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
262,15
sharpe
0,81
förv.avg.
0,50%
Transfer 90 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2055-2064. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. …


Access Sverige

Access Sverige är en indexnära fond som strävar efter att följa jämförelseindex så nära som möjligt givet de hållbarhetsexkluderingar som görs. Precis som namnet antyder är tanken att Access Sverige ska ge spararen en enkel och prisvärd access till den svenska aktiemarknaden. Förvaltningsavgiften för fonden är 0,20 procent.

Swedbank Robur Access Sverige A

1 mån
+5,74%
3 mån
+15,36%
i år
+18,68%
1 år
+58,37%
3 år
+63,01%
5 år
+99,44%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
276,42
sharpe
0,92
förv.avg.
0,20%
Access Sverige är en indexnära aktiefond som ger exponering mot de största och mest omsatta bolagen i olika branscher i Sverige. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hö…


Sweden High Dividend 

Sweden High Dividend investerar i ett koncentrerat urval av stora och små företag i Sverige med förväntad hög direktavkastning. Företag med hög direktavkastning ger ofta en mer stabil och defensiv utveckling än genomsnittet. Den 15 april i år kommer fonden att slås samman med Swedbank Robur Global High Dividend. Global High Dividend placerar också i företag som förväntas lämna en relativ hög direktavkastning men har till möjlighet att investera globalt i flera olika länder.

Swedbank Robur Sweden High Dividend A

1 mån
+2,83%
3 mån
+13,76%
i år
+16,50%
1 år
+58,06%
3 år
+39,16%
5 år
+63,04%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
208,69
sharpe
0,57
förv.avg.
1,25%
Sweden High Dividend är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av små och stora bolag, som kan förväntas lämna en hög direktavkastning, i olika branscher i Sverige men där upp…


Transfer 70

Transfer 70 är en generationsfond. Generationsfonder är pensionsfonder där fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper förändras över tiden. Det betyder att fonderna automatiskt sänker risknivån och anpassar placeringarna efter hur långt det är kvar till beräknad pension. Fonderna innehåller mest aktier och mest risk när det är lång tid kvar till pension. Transfer 90 är anpassad till att passa 70-talister.

Swedbank Robur Transfer 70

1 mån
+3,35%
3 mån
+10,31%
i år
+14,48%
1 år
+30,74%
3 år
+37,19%
5 år
+63,62%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
296,39
sharpe
0,79
förv.avg.
0,50%
Transfer 70 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2035-2044. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan