Ratingföretaget Lipper delar varje år ut priser till de bästa fonderna i över 20 länder runt om i världen. Lipper ägs av Thomson Reuters, en av världens största internationella nyhetsbyråer. The Lipper Fund Awards uppmärksammar de fonder som visat genomgående stark riskjusterad avkastning i förhållande till likartade fonder under en tre, fem respektive tio-årsperiod. I år igen tilldelas Swedbank Robur Fastighet pris i alla tre klasserna i kategorin Equtiy Sector Real Est Global. Swedbank Robur Ny Teknik tilldelas pris i klasserna 5 och 10 år i kategorin Equity Nordic Small and Mid-Cap.

Swedbank Robur Fastighet förvaltas av Fredrik Mattsson och placerar huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen såsom fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag runt om i världen.

-Jag är mycket glad och hedrad över att vinna detta pris igen. Det känns som ett bevis på att min långsiktiga och fundamentalt drivna investeringsprocess levererar avkastning som är konkurrenskraftig även internationellt. Jag vill även passa på att tacka alla andelsägare för deras förtroende och lojalitet, säger vår förvaltare Fredrik Mattsson efter att fått utmärkelsen.

Swedbank Robur Ny Teknik förvaltas av Henrik Nyblom och investerar i små innovativa bolag som är verksamma inom teknik och medicinteknik och har en stor andel bolag som är noterade i de nordiska länderna i portföljen.

- Priset bekräftar att Ny Teknik har fortsatt att leverera en mycket god avkastning till andelsägarna. Norden erbjuder ett dynamiskt ekosystem för teknikinvesteringar och en stark grogrund för nya teknikbolag. Det har under pågående pandemi blivit än mer påtagligt att världen behöver ny teknik, säger vår förvaltare Henrik Nyblom efter att ha fått utmärkelsen.

Läs mer om Lipper Fund Awards

Fastighet A

i år
+12,90%
3 år
+52,96%
5 år
+84,09%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
64,32
sharpe
0,96
förv.avg.
1,25%
Fastighet är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag inriktade mot fastighetsbransc…

Ny Teknik A

i år
+3,50%
3 år
+132,49%
5 år
+352,85%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 827,04
sharpe
1,57
förv.avg.
1,25%
Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige o…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan