När vi förvaltar småbolagsfonder har vi en aktiv och långsiktig investeringsstrategi. Fokus är att hitta bolag med unika produkter och starka marknadspositioner vilket ger dem en bra möjlighet att växa. Vi tycker att det är viktigt med en bra företagsledning och har därför en nära kontakt med företagen som vi investerar i och träffar dem regelbundet. 

Varför investera i småbolag?

  • Det finns ofta ett stort inslag av entreprenörer och engagerade ägare som varit med från start.
  • Små bolag blir oftare uppköpta eller köper upp andra bolag vilket kan ha en positiv effekt på avkastningen.
  • Det finns en större potential för små bolag att växa än för stora.
  • Aktierna i små bolag följs inte av lika många analytiker som de i stora bolag. Det ökar möjligheterna att hitta prisvärda aktier.

Läs mer om våra småbolagsfonder

Se inspelade webbinarier om flera av våra småbolagsfonder

Småbolagsfond Sverige A

i år
+10,82%
3 år
+119,28%
5 år
+174,59%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
252,87
sharpe
1,27
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag…

Småbolagsfond Norden A

i år
+14,49%
3 år
+83,57%
5 år
+144,03%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
285,17
sharpe
1,02
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag …

Ny Teknik A

i år
+7,94%
3 år
+154,79%
5 år
+361,31%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 905,39
sharpe
1,64
förv.avg.
1,25%
Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige o…

Småbolagsfond Europa A

i år
+9,08%
3 år
+40,68%
5 år
+103,24%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
58,96
sharpe
0,71
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Europa är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag …

Small Cap USA A

i år
+10,90%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
157,29
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag i olika branscher i USA…

Small Cap Emerging Markets A

i år
+11,83%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
119,61
sharpe
-
förv.avg.
1,42%
Small Cap Emerging Markets är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora …

Småbolagsfond Global A

i år
+9,27%
3 år
+51,16%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
139,49
sharpe
0,83
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Global är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag …

Microcap

i år
+8,23%
3 år
+144,53%
5 år
-
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
262,40
sharpe
1,62
förv.avg.
2,00%
Microcap är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små bolag (s.k. microbolag) i olika branscher i Nor…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan