Mårten Agneskog är ansvarig för fondutbudet på Swedbank Försäkring.
- Mitt jobb är att se till att vi har ett så starkt fondutbud som möjligt. Det gäller nivån på hållbarhet, avkastning men också att utbudet är tillräcklig brett för våra kunder och rådgivare. En mycket viktig uppgift är också att hålla koll på att de fonder som vi erbjuder fortsätter att hålla måttet, säger han.

När Mårten Agneskog tycker att det saknas något i fondutbudet så tar han hjälp av Swedbanks fondanalysteam för att leta rätt på den fond som har bäst förutsättning att ge bra avkastning till rimlig risk inom den saknade kategorin eller sektorn. Det är en lång process med höga krav vad gäller bland annat fondbolaget, förvaltning, investeringsfilosofi, hållbarhet och historik. Mer om hur fondanalysen går till kan du läsa här. 

- Jag har själv tidigare jobbat som fondanalytiker, så jag har god inblick i hur urvalet görs och kan därför lättare specificera vad det är vi är ute efter och också fungera som ett bollplank i urvalsprocessen, vilket är en stor fördel. 

Att välja rätt kompletterande fond är viktigt av flera skäl. Att lägga till liknande fonder i en redan väl representerad kategori gör inte kunderna gladare, menar Mårten Agneskog. Är det ett särskilt tema som saknas så är det viktigaste att fonden som väljs verkligen allokerar till det valda temat. Eller annorlunda uttryckt; om förvaltarna säger att de letar bolag med de här och de här egenskaperna så ska innehaven också stämma överens med vad de säger. 


Ska hålla i det långa loppet
Många som sparar till sin pension väljer att behålla sina fonder väldigt länge. Det gör att Swedbank Försäkring har ett stort ansvar att se till att rekommendera fonder som håller i det långa loppet. Vilket också betyder att nivån på de ingående fondernas hållbarhetsarbete är av största vikt. Därför har vi krav på att de ingående fonderna i fondutbudet har skrivit under FN:s principer för hållbara investeringar, de skall ha en uttalad klimatstrategi samt agera som aktiva ägare. Vidare premierar vi fonder som tar ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete. Under 2021 gör vi en utökad genomgång av fonderna avseende deras åtaganden och kan genom att ställa krav på fonderna påverka hållbarhetsarbetet i hela branschen.

- Tittar man på de breda kategorierna som till exempel ” USA-fonder” så kan det över tid spela väldigt stor roll för avkastning vilken fond du har. 

Därför är det viktigt att undersöker hur strukturerad fondförvaltarens investeringsprocess är och om det är sannolikt att den går att upprepa. Om en fond har gått riktigt bra jämfört med konkurrenterna så vill man förstå varför.  

- Om till exempel en förvaltare av en USA-fond gjort riktigt bra ifrån sig de senaste åren och det kan förklaras av att fonden haft ett mycket stort innehav i Tesla så får man fråga sig vad det är i investeringsprocessen eller filosofin som talar för att fondförvaltaren kan upprepa en likadan placering även under nästkommande år, säger Mårten Agneskog. 

Likväl som att fond kan prestera bra för att den har ett tema som passar rätt i tiden så kan en välskött fond underprestera enskilda år. 

- Alla fonder går periodvis dåligt, och ett enstaka sämre år är ingenting som jag blir alarmerad av. Det händer. Men vi måste följa upp och se till så att det inte händer saker i de fonder som vi rekommenderar som gör att de kvalitativt försämrats av någon anledning, till exempel genom att fonden avviker från sin förvaltningsfilosofi eller inte når våra hållbarhetskrav. I så fall är det vårt ansvar att byta ut fonden, säger Mårten Agneskog.


I fondguiden finns cirka 70 av Swedbanks rekommenderade fonder. Du hittar dem här 

Vill du välja bland fler rekommenderade fonder så kan du kontakta din rådgivare 

Läs mer om Swedbank försäkring här

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan