Efter en förhållandevis lugn och kort börsvecka avslutade Stockholmsbörsen på skärtorsdagen med en marginell uppgång, delvis påverkad av utdelningar. OMXS30-index stängde veckan på 2202,61 vilket innebar en uppgång med 0,2 procent sedan förra fredagen.

Klövern är veckans vinnare, bland bolagen under vår bevakning, efter en kursuppgång med 18,8 procent sedan Corem Property lagt ett bud. Vi bedömer att sannolikheten är hög att budet går igenom.

Läs mer: Hej då Klövern!

Byggmax tappar en placering sedan förra veckan men fortsätter att utvecklas mycket starkt och steg ytterligare 18 procent. Uppgången fortsätter efter vd:s kommentarer om en "väldigt bra marknad" de första månaderna i år.

Läs mer: Siktar på ett moderniserat gör det själv-koncept

Arise tar den sista pallplatsen efter en uppgång med 13 procent. Kursen steg efter att bolaget presenterat en ny tillväxtplan mot 2025.

Läs mer om: Arise Riktkurs och rekommendationer från Rekommendationslistan som publicerades den 6 april 2021:

Bolag Utv 1 v Rek Pris Riktkurs SEK Uppsida *
1 Kövern 18,8% Behåll 15,5 15,5 SEK 0% 3
2 Byggmax 18,0% Minska 76,35 45 SEK -41%
3 Arise 13,0% Köp 50,5 51 SEK 1%
4 Mekonomen 11,4% Köp 132,5 140 SEK 6%
5 MTG 10,1% Köp 131,8 150 SEK 14%
6 BHG Group 9,9% Behåll 155 170 SEK 10%
7 SSAB 9,5% Behåll 41,9 37 SEK -12%
8 Fagerhult 8,8% Behåll 50,7 50 SEK -1%
9 Hexpol 7,7% Behåll 101,1 106 SEK 5%
10 Autoliv 7,0% Behåll 95,42 94 USD -1%
Bolag, rekommendationer och riktkurser uppdaterades tisdagen den 6 april 2021 kl. 09:25.
* Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter (se nedan)

Läs mer: Rekommendationslistan

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter, förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan