Vilka framtidstrender ser ni inom hållbarhet?

- Klimat har varit i fokus under några år nu och kommer troligtvis vara även framöver. Speciellt med tanke på att deadlinen för Parisavtalets klimatmål kommer allt närmare. Biodiversitet är ytterligare ett fokusområde som vi ser kommer att öka under de kommande åren. Den biologiska mångfalden har minskat med 68 procent sedan 1970 enligt FN. Mer än hälften av alla produkter som produceras i världen är beroende av biodiversitet, så som matproduktion enligt UN PRI. Och för att komma vidare är rapportering av hållbarhet ett viktigt område, där det också sker mycket just nu. Swedbank Robur samarbetar för ökad transparens när det gäller hållbarhetsinformation genom initiativet Finance for Biodiversity Pledge, säger Kristin Wallander.

- Klimat och i synnerhet alla bioproduktivitetsrelaterade företag och deras försörjningskedjor är i fokus. I grund och botten, om din produkt är beroende av något som växer - måste du följa klimatscenarier och deras effekter samt frågor om skydd av ekosystemet. Detta kommer i synnerhet att påverka producenter av kläder, trä och papper men även alla livsmedel. Och dessutom däck-, kondom- och skotillverkare då gummi för närvarande har stora problem med global produktion. Kraven på produktiv mark kommer att vara enorma, samtidigt som klimatförändringarna bokstavligen omorganiserar det globala jordbrukslandskapet, säger Shane Chaplin.

- Nästa stora hållbarhetsdiskussion kommer med största sannolikhet att handla om resurser. Planeten har aldrig förr känts så liten som nu. De planetära förutsättningarna kommer att sätta agendan för både bolag och beslutsfattare. För bolag innebär det att väga in kostnader för naturkapital liknande kostnader för exempelvis humankapital. Jag tror att arbetet med klimat har varit en bra övning inför utmaningarna att säkra tillgång till naturkapital så att människor, samhällen och företag ska kunna utvecklas utan att utarma den gemensamma resursbasen, säger Katarina Heissenberger.

- Zero-waste trenden blir allt större. Fler innovationer inriktas mot att förädla tidigare ratade resurser, exempelvis att tillverka textilfiber av kasserade kläder. Mer intelligenta och effektiva produktionsflöden som minskar produktionssvinn till noll, är ett annat exempel. Värdet av hållbar design och konstruktion blir mer tydligt i takt med att allt fler bolag involveras i hållbar innovation. När kvalitet på fiber blir avgörande för återvinningsbarhet för textil, kan insatsvaran få ett högre pris om den håller för förädling och genom hela livscykeln, fortsätter Katarina Heissenberger.

Varför är hållbarhetsfrågor viktiga för dig?

- Hållbarhetsfrågor har varit viktiga för mig sedan jag var liten. Fast då pratade man om miljö, inte hållbarhet. Jag har jobbat med hållbarhet sedan 2005 och känner att jag i min roll som hållbarhetsanalytiker verkligen kan påverka bolag att vara mer hållbara. Jag vill kunna se mina barn och potentiella framtida barnbarn i ögonen och säga att jag gjorde allt jag kunde för en hållbar utveckling, säger Kristin Wallander.

- Jag har aldrig motiverats av pengar som sådant, mer av nyfikenhet och önskan att göra något konstruktivt för världen genom mitt arbete. Jag seglade över Atlanten en massa gånger när jag var ung, årtionden innan man började prata om plast i haven, och jag märkte redan då en ökad mängd av skräp i havet vid varje korsning - 1000 kilometer från land. Jag träffade också unga människor från fattiga länder som längtade efter en ordentlig utbildning och utvecklingsmöjligheter, fria från korrupta system och ledare. Dessa erfarenheter påverkade mig starkt och mina tidiga karriärval, säger Shane Chaplin.

- Varje gång en ny art eller en tidigare okänd miljö upptäcks blir jag förundrad och påmind om vår litenhet. Det finns så mycket skönhet och intelligens i de naturliga samspelen som vi bara kan ana men jag vet att den är viktig. En dator kan inte ersätta en mänsklig hjärna och lika lite kan mänskligheten styra naturens alla sammanlänkade system. Jag ser det som en klok investering att använda naturkapital med ödmjukhet och kunskap, säger Katarina Heissenberger.

Hur jobbar Swedbank Robur med hållbarhetsanalyser?

- Hållbarhetsfrågor är en del av analysen vid val av bolag i alla Swedbank Roburs fonder. Dialog förs med bolagen för att få en uppdaterad bild av deras hållbarhetsarbete och om behov finns lyfta förbättringsförslag. Alla dialoger med bolagen är unika och alla bolag är olika. Under 2020 hade vi hållbarhetsanalytiker 179 möten med 113 bolag. Inför varje dialog genomför vi en hållbarhetsanalys. Det är viktigt att förstå ett bolag och hur de är placerade i värdekedjan för att förstå deras möjligheter och risker. Som exempel har de egen tillverkning eller köper de in från leverantörer, säger Kristin Wallander.

- Hållbarhetsanalys har sedan 90-talet varit ett av Swedbank Roburs signum mark med fokus på att utvärdera hållbarhetsarbete, främst i svenska börsbolag. Sedan 2016 har vi arbetat hårt för att bredda våra analyser och idag ingår bedömningar för till exempel klimat, bidrag till FN:s hållbarhetsmål eller hållbara produkter och tjänster i många av våra fonder. Hållbarhet har också byggts in som en integrerad del i investeringsprocessen för samtliga fonder. Vissa produkter är inriktade på specifika hållbarhetsfrågor såsom hållbar energiomställning eller global utveckling, medan andra investerar i hållbara affärsmodeller eller cirkulära innovationer, säger Katarina Heissenberger.

Vad hoppas du kunna åstadkomma med ert hållbarhetsarbete?

- Att påverka bolag att vara mer hållbara. Både i sin egen produktion och sina leverantörers produktion när det gäller allt från klimat, avfall, vatten till arbetsrätt och mänskliga rättigheter, säger Kristin Wallander.

- Det är fantastiskt när vi kan bidra med positivt inflytande och energi till annars tunga ämnen. Likaså att vara en del av att hitta lösningar och möjligheter, säger Shane Chaplin.

- Att påverka bolag världen över till att utveckla hållbara affärsmodeller. Genom sin verksamhet, sina produkter och tjänster kan bolag bygga hållbart värde i den reella ekonomin. Det får en direkt effekt på vår möjlighet att investera hållbart och erbjuda fondsparande som möjliggör hållbar utveckling, avslutar Katarina Heissenberger.

Har Swedbank Robur förutsättningar att göra skillnad?

- Absolut. Genom att vi är stora ägare samt att Sverige har ett bra rykte när det gäller hållbarhet är bidragande till att många bolag intresserade av att höra vad vi tycker att de bör förbättra inom sitt hållbarhetsarbete. Det är svårt att mäta om vi har förflyttat ett bolag, men genom att ge förbättringsförslag och genom att visa att hållbarhet är viktigt för oss som fondbolag påverkar vi dem att förbättra sig. Många bäckar små, säger Kristin Wallander.

- Ja verkligen, vår hållbarhetskultur utvecklas och förbättras snabbt. Tonen sätts uppifrån av vår vd och ledningen. Vi integrerar hållbarhet i hela organisationen långt utöver hållbarhetsteamet. Människor med icke-hållbarhetsbakgrund ägnar sig åt att få och tillämpa nya färdigheter. Vi förbättrar också ständigt våra policyer, standarder och ledningssystem inom detta område. Globalt är vi små men vårt inflytande är stort - kanske världsledande till och med. Så alla ingredienser för framgång är på plats, säger Shane Chaplin.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet på swedbankrobur.se/hallbarhet

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan