2021 har mer att ge 
Den generella optimismen har hållit i sig och starten på 2021 har varit stark. 

- Förklaringen ligger till stor del i förväntningar om att året skall präglas av återhämtning och normalisering av ekonomin och livet i stort. Både den övergripande makrobilden och den pågående rapportsäsongen stödjer detta även om de fortfarande är omgärdade av stor osäkerhet, säger Mattias Isakson, chef Strategi & Allokering. 

Efter de initiala oroligheterna kring presidentskiftet har det varit lugnt i USA och samtidigt rullar den globala vaccineringen på, dock inte helt problemfritt. Än så länge finns det dock inte anledning att revidera synen på att vaccineringen kommer att fortgå någorlunda enligt plan. I denna förhoppningsmiljö har det även blivit tydligt att vi har en ny typ av investerare på plats i aktiemarknaden, vilket har föranlett fascinerande kursrörelser i vissa bolag. De sociala medierna och dess enorma kraft har nått även hit och det skapar osunda rörelser samtidigt som det visar att det finns mycket kapital som vill vara på aktiemarknaden, av en eller annan anledning. 

- De snabba och lättrörliga pengarna höjer risken för aktiemarknaden och öppnar upp för den rimliga frågeställningen om detta är början på slutet. Vi tror dock inte riktigt vi är där ännu.

Swedbank är fortsatt av uppfattningen att 2021 kan bli ett lite mer normalt år ur många aspekter. Året bör präglas av återhämtning och gradvis återgång till något mer normalt. 

- Med det sagt är det inte säkert att marknadsoptimismen håller i sig hela året. Förväntningarna är högt ställda, av rimliga skäl, och då vi kommer en bit till in i återhämtningen kanske investerare har sprungit hela vägen.

I närtid ser vi att återhämtning, vaccinering och stödjande centralbanker med låga räntor kommer vara avgörande för att hamna rätt i allokeringen. 

- Därav förblir vi tydligt överviktade aktier på bekostnad av räntor. Swedbank väljer även att ligga kvar med den neutrala vikten i krediter. 

Den kraftiga förväntade vinsttillväxten gör att aktiemarknaden kan fortsätta att stiga samtidigt som den växer in i värderingen, som för stunden kan se avskräckande hög ut. 

- Investerarsentimentet står och väger och det kan mycket väl vara så att det faller ytterligare innan det åter är dags att rekylera. Vi ser emellertid risken för en längre period av försvagning som relativt liten i närtid.

Aktier – mestadels konstruktiv miljö
Världens aktiemarknader har under inledningen av året präglats av samma frågeställningar som under slutet av det förra. Mycket har fortsatt åt rätt håll. Beskeden kring produktion och distribution av vaccin är blandade, men riktningen i grunden positiv. Oavsett hur snabbt och effektivt vaccinet når ut, kvarstår behovet av kraftig ekonomisk stimulans. Inget tyder på avtagande insatser i närtid, även om politikerna diskuterar storlek och sammansättning på nya program. 

- Beroendet av stimulans är inte utan risker, men för finansiella tillgångar generellt och för aktier specifikt, är det välkomna besked.

Vi kan se fram emot kraftigt ökad ekonomisk aktivitet från förra årets nedtryckta nivåer. Samtidigt fortsätter företagens intjäning och lönsamhet att utvecklas väl. Rapportsäsongen är i full gång och övertygar. Siffrorna är i många avseenden nära de som gällde innan pandemin och de framåtblickande beskeden från bolagen fortsätter att förbättras. I den negativa vågskålen har vi aktievärderingar som knappast är låga, men också svåra att sätta i ett historiskt perspektiv. Miljön är smått unik, och de attraktiva placeringsalternativen få. Vi ser också att viktiga segment av marknaden har en betydligt försiktigare värdering och förutsättningar att fånga mer av marknadens intresse. 

- Mindre positiva är de spekulativa inslag på marknaden som på sina håll har nått klart osunda nivåer, och som i stort saknar fundamental förankring. Vi ser i nuläget att detta är ett hanterbart och övergående problem. Det ändrar inte vår grundläggande positiva syn på tillgångsslaget aktier, och vi väljer att behålla en rekommenderad övervikt. 

Vi ser fortsatt att marknader med en relativt hög andel konjunkturkänsliga aktier har förutsättningar att fungera väl. 

- Vi behåller vår allokering på regionnivå; övervikt i Sverige och på Tillväxtmarknader som finansieras med fortsatt undervikt i Japan, medan Europa och USA behåller sina neutrala rekommendationer, säger Mattias Isakson.

Till Investeringsstrategin med placeringsförslag

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan