I webbinariet som ägde rum den 23 februari pratar vice riksbankschef Anna Breman om de utmaningar som penningpolitiken står inför för att kunna fullgöra sitt uppdrag om prisstabilitet. Därefter följer en paneldiskussion med fokus på den ekonomiska politiken framöver. Vilka möjligheter och begränsningar står finans- och penningpolitiken inför?

Webbinariet modereras av Swedbanks chefekonom Mattias Persson. Medverkar gör Andreas Wallström, prognoschef Swedbank, vice riksbankchef Anna Breman, Fredrik N.G Andersson som är docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet, samt Karolina Ekholm, professor Stockholms universitet samt tidigare statssekreterare vid Finansdepartementet och vice riksbankschef. 

Vill du se sändningen i efterhand? Anmäl dig här

Du slussas då vidare till plattformen ON24 där du registrerar dig.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan