Under året som har gått har vi fört dialog med 47 av bolagen i fonden Swedbank Robur Transition Global. Det motsvarar cirka 75 procent av innehaven i fonden. De flesta av bolagen har vi träffat tidigare, och trots övergången till digitala möten har det resulterat i givande dialoger där vi har fått en fördjupad insikt i deras möjligheter och risker, men också sett var de kan förbättra sig. Med bolag som redan ligger i framkant inom hållbarhet har vi kunnat lära oss av hur de arbetar och visa andra bolag hur även de kan integrera hållbarhet på ett bättre sätt.
 
-På den finansiella sidan finns det regler för vad man kan säga och inte under vissa perioder. I dialogen om hållbarhet är bolagen mer öppna och vi kan få en bättre bild. Det blir som att lägga ett pussel, säger förvaltaren Jacob Gemmel.

Ett exempel är att vi under en fyraveckorsperiod hade möjligheten att tillsammans med ett globalt läkemedelsbolag delta på deras kapitalmarknadsdag med fokus på hållbarhet, ha möte med operativa chefen för Kina och Asien samt längre möten med globalt ansvariga för klimatstrategi, humankapital och tillgänglighet av läkemedel. Dialoger av den typen ger oss bra verktyg för en helhetsanalys av bolagets position och riktning både finansiellt och hållbarhetsmässigt. Och det blir extra tydligt hur viktigt det är för oss att använda oss av denna typ av verktyg när vi inte kan se bolagens verksamhet på plats.
 
-Inget bolag är helt likt ett annat, och det avspeglas i dialogen där frågorna alltid varierar från bolag till bolag. För en IT-konsult är datasäkerhet en viktig fråga, medan ett tillverkande bolag har högre risker för de anställdas säkerhet och hälsa. Just hälsa och säkerhet samt humankapital (hur man attraherar och bibehåller talang) är frågeställningar som varit högt på agendan under 2020. Ett svar väcker ofta ytterligare en fråga så varje dialog med ett bolag blir unik. Sedan finns det vissa frågor som vi alltid ställer som gäller klimat, arbetsrätt och leverantörsuppföljningar, säger Kristin Wallander, senior hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur.

Under 2019 förde vi dialog med en stor andel av bolagen i portföljen men besökte då många av dem på plats. 

-Det underlättade arbetet under 2020 att relationen redan var etablerad. Det är lättare att ställa frågor i ett digitalt möte om man redan har träffats, säger Kristin Wallander.
 
Likt oss, har ju även företagsledningar och styrelser fått ställa in resor och jobba hemifrån, vilket till viss del har frigjort tid På så sätt har det funnits utrymme att genomföra fler dialoger med bolagsledningar än vad som tidigare varit möjligt. Så vi ser tillbaka på ett år som har inneburit många utmaningar men som också medfört nya möjligheter att lära oss ännu mer om hur bolagen fungerar. Vi är glada att vi lade ner så mycket tid på att bygga relationer innan pandemin stängde ned världen. Förhoppningen är att 2021 kommer att innebära en möjlighet för oss att på ett positivt sätt ta till vara våra erfarenheter och kombinera den digitala dialogen med fysiska möten och bolagsbesök.

Swedbank Robur Transition Global A

1 mån
+4,09%
3 mån
+5,83%
i år
+9,52%
1 år
+29,12%
3 år
+68,69%
5 år
+124,01%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
491,48
sharpe
1,30
förv.avg.
1,25%
Transition Global är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt huvudsakligen i bolag i olika branscher vilka genom sina produkter, tjänster eller verksamheter, enligt Swedbank Roburs bedömning, bidrar till oms…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan