Aktiefondflöden har länge betraktats som en temperaturmätare av investerarkollektivets stämningsläge och investeringsvilja, då det har funnits en hygglig korrelation mellan fondflöden och underliggande börsutveckling.

När börsen går upp, skjuter fondspararna till mer pengar, och vice versa. 2020 var emellertid ett år då fondflödena, sett till den amerikanska marknaden, minskade jämfört med föregående år och flera av månaderna uppvisade negativa flöden. Samtidigt noterade den amerikanska aktiemarknaden rekordnivåer. Det här är ett fenomen som vi inte har sett tidigare. Betraktar vi exempelvis situationen runt millennieskiftet var sambandet enligt nedan: 

Fondflödena och aktiekursen, i det här fallet det breda indexet S&P500, följdes åt ganska väl och nettoflödena var ständigt positiva – det vill säga fler insättningar än uttag – och inte ens IT-kraschen minskade intresset för fondsparande. Samma mönster har uppträtt även andra år och det var egentligen inte förrän i samband med finanskrisen 2008 som spararna faktiskt började plocka ut sina pengar ur fondsparandet.

Väljer vi i stället att hoppa 20 år fram i tiden och tittar på utvecklingen under perioden 2018 och 2020 ser vi dock att flödesstaplarna pekade åt motsatt håll:


Som grafen visar går det att skönja viss följsamhet fram till mitten av 2019. Därefter var fondflödena mestadels negativa medan börsen tuffade på uppåt.


Vad beror den här utvecklingen på? 
Att fondflödena och börsutvecklingen tycks gå alltmer isär är ett tecken i tiden. Intresset för fondsparande må vara mindre än tidigare men det gäller knappast intresset för börsen i stort. Direktägandet i amerikanska aktier har ökat lavinartat och nätmäklare såsom Robinhood och TD Ameritrade har fått rekordmånga användare. Lägg därtill att den amerikanska aktiemarknadens starka utveckling de senaste åren har drivits av ett fåtal aktier. De fem största aktierna Apple, Amazon, Alphabet, Facebook och Microsoft utgör tillsammans runt 20 procent av hela S&P500, och stod tillsammans för en uppgång på över 50 procent förra året, då S&P500 totalt steg med 18 procent. Detta kan jämföras med genomsnittet i den största fondkategorin inom amerikanska aktier (US Large-Cap Blend Equity) på 14 procent.

Divergensen kan således tänkas vara ett resultat av förändrade beteendemönster. Småsparare väljer i större utsträckning att köpa enstaka aktier på egen hand, och hur individuella krafter kan förenas och förstärkas via forum såsom Reddit har den senaste tiden blivit mer än uppenbart. Vi lever i en föränderlig värld, där gamla sanningar ständigt måste omprövas. Hur sambandet mellan fondflöden och börsutveckling kommer se ut ett någorlunda ”normalt” börsår återstår att se.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan