Hallå, Oskar Blakstvedt, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan? 

Kunderna är definitivt på köpsidan. Vi går ur rapportsäsongen med ett klart godkänt resultat där en klar majoritet har levererat bra rapporter. Många bolag kommer även att lämna extrautdelningar, vilket nu marknaden ges en chans att ta del av och det har i sig lett till högre kurser. Rent allmänt så drivs marknaden fortsatt av låga räntor och förväntningar om en återhämtning 2021. Vi ser hela tiden mer och mer nyheter om att vaccinprogram rullas ut, både i Sverige och globalt, vilket banar väg för ett samhälle som allt mer återgår till det normala. Detta tolkar marknaden fortsatt som positivt.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?


Bank är verkligen en sektor som fått en bra start på 2021. Nu när bankerna mer och mer får klart för sig vad som gäller med utdelningar det kommande året är det enklare för bolagen att vara tydliga i sin kommunikation. Nordea är en aktie som sticker ut. Bolagets rapport för det fjärde kvartalet kom in över förväntan och bolaget har fortsatt en stark finansiell ställning, vilket kommer kunna resultera i en attraktiv utdelning framöver. Likaså Handelsbankens rapport kom in över förväntan med fortsatt låga kreditförluster och högt räntenetto (marginal på utlåning), vilket gör att marknaden tror att bolaget kommer kunna leverera en attraktiv utdelning den kommande tiden.

 

... och vilka aktier är ute i kylan?


Det är fortsatt tufft för bolag inom hotell- och resenäringen. Även om vi vet att samhället kommer att återgå till det normala och att det kommer finnas en vilja att resa, så finns det inte ett direkt uppdämt behov av deras tjänster – du kan ju inte bo på två hotellrum samtidigt, exempelvis. Detta har resulterat i att det blir svårt att ta igen det intäktstapp som covid-19 resulterat i. I marknaden snackas det vidare om att vi kommer att anpassa oss till ett samhälle där resandet inom tjänsten kommer att minska. Man ser att det går att hålla möte via till exempel Teams, Skype, Zoom osv vilket i framtiden kommer kunna resultera i lägre efterfrågan.

 

Ser du några allmänna trender just nu?

ESG, ESG och ESG. I marknaden snackas det hela tiden om ämnet och hur marknadens olika aktörer förhåller sig till det. Bolag verksamma inom omställning till en fossilfri värld får hela tiden uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt. Fortsatt tror jag verkligen att detta kommer att vara en trend som är attraktiv att investera i.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan