Hallå, Oskar Blakstvedt, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kunderna ligger fortsatt på köpsidan. Den senaste veckan har marknaden kommit ned lite då bland annat amerikanska långräntor har stigit, vilket skapar en oro över att inflationen ska stiga. Däremot ser vi att amerikanska centralbankens ordförande Powell direkt går ut och lugnar marknaden och lovar att fortsätta med expansiv penningpolitik. Denna retorik skapar en fortsatt riskaptit och vi ser att köpare kommer in och handlar upp marknaden.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Hennes & Mauritz är verkligen en aktie som gått starkt den senaste tiden. När läget var som värst i mars-april förra året hade H&M c:a 4000 av sina 5000 butiker stängda på grund av restriktioner. I takt med att samhällen världen över öppnar upp kan H&M öppna butikerna igen och har för tillfället nu c:a 1200 butiker stängda. Marknaden har handlat upp aktien då man tror på en fortsatt återhämtning inför 2021.

Tomra systems är även en aktie som den senaste tiden gått starkt. Bolaget är bland annat verksamt inom pant- och returhantering, matsortering och återvinning och utvecklar teknik för att automatisera dessa processer – det vill säga ett klockrent ESG-case. Analytikern tror att bolaget långsiktigt kommer kunna driva c:a 200 000 pantmaskiner i EU då fler länder anpassar sig till EU:s plastdirektiv om att succesivt minska plasten i samhället. Detta borde öppna för spännande möjligheter framöver för bolaget.


... och vilka aktier är ute i kylan?

Retoriken är fortsatt hård kring bolag som lämnar ett stort klimatavtryck. I marknaden hör man hela tiden hur institutionella ägare (fondbolag eller andra större aktörer med stort ägnade) fortsatt sätter hårt mot hårt och kräver att bolagen gör upp planer för att minska sin klimatpåverkan. Rent allmänt är intresset för dessa bolag fortsatt svagt.

Ser du några allmänna trender just nu?

Den kommande tiden kommer det finnas en stor mängd utdelningar och extrautdelningar att ta del av. Volvo och Skanska är två typer av bolag som kommer att dela ut relativt generöst i närtid. Man ser i marknaden att dessa aktier uppskattas och anses vara köpvärda på dessa nivåer

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan