Husqvarna tillverkar skogs- och trädgårdsprodukter, och produkter inom trädgårdsbevattning samt robotgräsklippare. Produkterna säljs under varumärken som Husqvarna och Gardena och dess huvudsakliga marknader är Europa och Nordamerika.

Husqvarna gynnas av ”stanna hemma”-effekter, då konsumenter nu spenderar mer tid hemma och i sina trädgårdar. Vi ser därmed en fortsatt god tillväxt för Gardena och dess produktutbud, samt inte minst för robotgräsklippare. Husqvarna är också global marknadsledare inom robotgräsklippning (över 50% marknadsandel) och vi ser en fortsatt stark tillväxt, då robotik kontinuerligt tar marknadsandelar från bensindriven gräsklippning. Vi ser också stor potential i bolagets nya produktplattform för sina professionella robotgräsklippare, vilken öppnar upp för användning av robotik på områden som idrottsplatser, golfbanor och parker. Dessa produkter kommer att börja levereras för säsongen 2022, och torde på sikt kunna vara en stark tillväxt- och marginaldrivare för Hiusqvarna.

Trots motvind från valutor, råvaror och tillväxtinvesteringar, ser ledningen likväl en god resultatutveckling under 2021, då pris och mix väntas kompensera den motvind som råder. Vi ser också en stark försäljningsperiod under det första kvartalet, då det föreligger låga detaljhandelslager. På grund av nedstängningar under 2020 bör också bolaget kunna slå svaga jämförelsesiffror under det första halvåret. Drivet av strukturella trender, god tillväxt och den potential till marginalförbättringar som den professionella robotplattformen medför, finner vi bolaget attraktivt värderat. Husqvarna lyfts därför in i Fokusportföljen på bekostnad av Hufvudstaden.Läs hela Fokusportföljen den 23 februari genom att klicka här.


Synen på Husqvarna

  • Global marknadsledare inom robotgräsklippning
  • Professionell robotplattform driver framtida tillväxt
  • Stark försäljningsperiod under Q1 väntar
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 125 SEK


Synen på Hufvudstaden

  • Fastigheter i de bästa lägena i Stockholm och Göteborg
  • Omotiverat hög substansrabatt
  • Stark balansräkning
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 182 SEK

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan