Inflationsförväntningar är 2021 års modeord
Om 2020 handlade om isolering, återhämtning och jakt på vaccin har 2021 hittills handlat om vaccinering och normalisering. Marknaden prisar i dagsläget in en förhållandevis ljus framtid och de globala börserna har inlett året mycket starkt efter en rapportsäsong som överraskat på uppsidan. Även om orosmolnen i allra högsta grad syns på horisonten är riskaptiten fortsatt hög, inte minst då centralbankernas retorik inte tyder på någon förändring under överskådlig tid. Tvärt om betonar såväl Fed som Riksbanken och ECB riskerna med att dra tillbaka stimulanser i förtid och vidhåller det ”whatever it takes” som tog Europa igenom skuldkrisen 2012.

Just nu handlar dock det mesta om de amerikanska långräntorna, och återkomsten av inflationsspöket. Sedan augusti har den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan snabbt stigit från 0,5 procent till 1,3 procent, något som redan i höstas målades upp som ett troligt scenario vid en storseger för demokraterna. Bidens stimulanspaket på upp emot 13 procent av BNP har resulterat i någonting efterlängtat, nämligen stigande inflationsförväntningar.

Några framstående nationalekonomer menar dock att stimulanserna till och med riskerar att överhetta ekonomin då det amerikanska sparandet har ökat under pandemin. Stimulanscheckarna riskerar rent av att hamna på börsen i denna spekulativa era vi tydligt lever i. Som en följdeffekt har även de svenska långräntorna stigit något, om än med viss fördröjning.

Temporära effekter 
Vi har även sett starka svenska inflationssiffror som dock ska tas med en nypa salt, då de var högst väntade. Temporära effekter och nya KPI-vikter var starkt bidragande orsaker och vi väntar oss att inflationen faller tillbaka under det andra halvåret. Riksbanken gör samma bedömning och faktum är att riskbilden för en sänkning under det andra halvåret förstärktes i Riksbankens mötesprotokoll, som presenterades förra veckan. Även om våra prognoser fortsatt räknar med oförändrad ränta fram till 2024 så kan det senaste utfallet skapa inflationsförväntningar som lyst med sin frånvaro. Det vore en välkommen nyhet för Riksbanken.

Stigande långräntor har inneburit en negativ utveckling för obligationsfonder och amerikanska krediter inom segmentet Investment Grade. För aktiemarknaden handlar det om en ny diskonteringsränta i värderingsmodellerna som kan komma att gynna cykliska värdebolag och banker på bekostnad av IT-sektorn och tillväxtbolag.

På sikt kan det även utgöra ett orosmoment för aktiemarknaden. Så sent som i december 2018 handlades den amerikanska tioåringen över den magiska gränsen på 3 procent där marknaden inte längre kan hävda ”there is no alternative”.

Den dag som Feds ordval ger den minsta antydan till minskade tillgångsköp (”tapering, tightening”) kommer aktiemarknaden dra öronen åt sig. Den dagen ligger dock sannolikt långt fram och om den senaste tiden lärt oss något, är det att ovissheten är stor. Det finansiella systemet har gått många mil in på okänt territorium.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan