- Många tror att det ingår olycksfallsförsäkring i en vanlig hemförsäkring. Men det gör det inte, säger Joakim Wikholm, produktansvarig för hemförsäkringar på Swedbank. Däremot ingår en reseförsäkring i de flesta hemförsäkringar. Reseförsäkringen ger ett visst skydd om man råkar ut för  olycksfall och sjukdom på resa. 

Reseförsäkring i hemförsäkring gäller som regel för max 45 dagars resa, men går oftast att utöka vid längre resor. Kostnader som uppstår på resan vid akut sjukdom och olycksfall ersätts vanligtvis. Men när man inte är ute och reser har man alltså inget ekonomiskt skydd vid olycksfall från sin hemförsäkring. 

- Det här innebär att du själv måste se till att försäkra dig mot olycksfall genom att teckna en separat olycksfallsförsäkring, säger Joakim Wikholm. 

Vissa försäkringbolag erbjuder så kallad Fritidsolycksfallsförsäkring som komplement till en hemförsäkring, men då ska man veta det inte är en komplett olycksfallsförsäkring och den gäller som regel inte hela dygnet. För att du ska vara fullt försäkrad behövs en separat olycksfallsförsäkring. 

För minderåriga så är det istället barnförsäkring eller barnolycksfallsförsäkring som gäller. 


Det här kan en olycksfallsförsäkring ersätta 

  • sveda och värk, beroende på försäkring
  • ersättning för till exempel läkarkostnader
  • bestående men (medicinsk invaliditet)
  • ersättning om du inte kan arbeta vidare på grund av ett olycksfall (ekonomisk invaliditet)
  • engångsersättning om den försäkrade avlider vid olycksfall


Här kan du läsa mer om hemförsäkringar och olycksfall på swedbank.se

Här kan du läsa mer om och skaffa olycksfallsförsäkring på swedbank.se

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan