Hållbarhetsfonden Transition Sweden agerar ankarinvesterare i het börsintroduktion

Transition Sweden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher i Sverige vilka genom sina produkter, tjänster eller verksamheter bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. I slutet på förra året deltog fonden framgångsrikt som så kallad ”ankarinvesterare” när Renewcell börsintroducerades. Vi har bett fondens förvaltare Catrin Jansson berätta lite mer om fonden och om det innovativa bolaget som fonden köpte in sig i.

Transition Sweden är en så kallad omställningsfond – vad innebär det för dig?

-Jag lägger mycket tid i mitt analysarbete på att fundera över hur olika företag via sina produkter och tjänster, eller via sin verksamhet, kan bidra till en hållbar omställning i samhället. Analysen strävar efter att förstå var möjligheter och risker finns i en värld som är under omställning, så det är också en ansats för att bedöma framtida konkurrenskraft och långsiktig finansiell hållbarhet. Det är ju ingen nyhet att det kommer att krävas stora investeringar och anpassningar i samhället för att vi ska ha en chans att nå målen i Parisavtalet. En rad olika branscher och industrier, som är nödvändiga för framtidens samhälle, kommer att behöva hitta nya lösningar. Nya och distruptiva* innovationer kan uppstå både i väletablerade stora bolag, likväl som i helt nystartade ”affärsmodeller”. Därför är det intressant för mig att bland annat hålla ögonen på de lite mindre börsbolagen och inte minst nya bolag och teknologier som kommer till börsen. Just Renewcell är ett intressant exempel på ett bolag som bidrar till det cirkulära samhället genom att begränsa resursutnyttjandet.

Berätta om Renewcell, vad gör det bolaget så intressant?

-Det är ett svenskt bolag med sitt ursprung från KTH i Stockholm som har utvecklat en patenterad processteknik som återvinner cellulosa ur återvunna kläder och textilier. Med denna teknik skapar de ett nytt material som de kallar Circulose, vilket är cirkulärt eftersom det sedan används som råvara vid framställning av nya kläder. Den återvunna fibern kan alltså ersätta resurskrävande jungfruliga fibrer som till exempel bomull och polyester. Bolaget är först i världen med sin teknologiska lösning som kan bidra till att sluta kretsloppet i klädindustrin. Värdekedjan är idag helt linjär och industrin är resursintensiv. Den är en stor förbrukare av vatten och kemikalier och så lite som en (1) procent av kläderna återvinns idag till nya. Processen undviker också utsläpp av växthusgaser eftersom textilier kan återvinnas istället för att hamna på deponi eller förbrännas, vilket orsakar utsläpp av metan och koldioxid.

-Tekniken är relativt ny på marknaden och Renewcell är i en väldigt tidig fas. Det som lockar med aktien är att bolaget har en tydlig strategi och en affärsplan för att öka kapaciteten kraftigt framöver. Redan idag har de globala partnerskap på plats med fiberproducenter och Renewcell har också kundavtal med en rad starka klädvarumärken, däribland H&M och Levi’s. Eftersom det är hög prioritet bland globala klädjättar att adressera sitt resursutnyttjande, och förmodligen en överlevnadsfråga på sikt, så bör det också finnas ett stort intresse för Renewcells material Circulose och jag bedömer att bolaget har en stark tillväxtpotential under många år.

Börsintroduktionen har ju hitintills visat sig vara en kursmässig succé

-Aktien har bara varit noterad några månader vilket är en extremt kort tid för att utvärdera en långsiktig investering. Men den har utvecklats exceptionellt starkt - mer än tredubblats - och egentligen gillar jag inte när aktier drar iväg så kraftigt på så kort tid. Kursuppgången är en konsekvens av att aktien var kraftigt övertecknad i börsintroduktionen och att det är en hög efterfrågan på den här typen av affärsmodeller. Det är alltså inte ett resultat av att något har ändrats i själva affärsmodellen eller att bolaget har redovisat någon ny information.

-Transition Sweden var med under hela processen inför introduktionen och vi valde att bli ankarinvesterare, vilket innebär att fonden fick den tilldelning som jag önskade och inte behövde jaga aktier i marknaden efter noteringen. Nu blir det spännande att följa bolagets utveckling och framsteg under kommande år, då jag hoppas att deras produkt vinner mark och kan bidra till att ställa om industrin. I ett första steg ska en ny produktionsanläggning startas för att få upp kapaciteten och kunna möta efterfrågan. I takt med att volymerna skalas upp kan vi förvänta oss positiva kassaflöden och nya expansioner. Renewcell är en långsiktig investering för Transition Sweden, med en affärsmodell och produkt som passar väldigt väl in i fondens investeringsfilosofi.

* Disruptiv betyder att bryta mönster, tänka om, tänka nytt och att våga gå emot hur en verksamhet eller bransch normalt fungerar och kanske har gjort under lång tid. Ordet kommer från engelskans disrupt som betyder att störa.

Swedbank Robur Transition Sweden A

1 mån
-2,91%
3 mån
+3,49%
i år
+0,18%
1 år
+8,21%
3 år
+29,15%
5 år
+62,54%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
10 897,40
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Transition Sweden A är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher i Sverige vilka genom sina produkter, tjänster eller verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till om…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan