Vad är Swedbank Robur Småbolagsfond Global för typ av fond?

-Det är en förhållandevis koncentrerad småbolagsfond som investerar över hela världen, men främst i den utvecklade världen.

Vad utmärker din fond från andra i samma Morningstar-kategori?

-Jag tror att det som utmärker mig som förvaltare och min strategi är att jag inte ”äter på hela smörgåsbordet”. Jag försöker vara långsiktig som investerare och investerar bara därför i bolag i branscher som har skapat värde historiskt och som med förhållandevis stor förutsägbarhet kommer kunna fortsätta göra det. Jag kommer därför inte investera i industrier som kräver väldigt mycket kapital, eller bolag som är väldigt beroende av ett visst omvärldsklimat. Det bör gynna fonden i tider av svag makroekonomi.

Vilka egenskaper letar du efter i bolag?

-Givet min strategi som jag har beskrivit ovan så är det; förutsägbarhet, lågt kapitalbehov men också möjlighet att återinvestera kassaflöden till attraktiv avkastning. Det är då man får den berömda ränta-på-ränta-effekten. Det skall också sägas att det är just egenskaper jag letar efter, jag lägger mindre vikt på vilken industri ett bolag räknas till.

Vad ligger bakom topprankningen?

-Med en sådan här strategi som fonden har så kommer den att avvika från sitt index och konkurrenterna. Givet mina kriterier så äger fonden många mjukvarubolag som har haft en väldigt bra utveckling. Samtidigt har fonden undvikit sektorer som finans och energi som har haft det tufft de senaste åren. Jag tycker också att jag varit modig och vågat köpa men också hålla i affärsmodeller som jag har haft stor tilltro till. Det är en väldigt svår avvägning mellan att hålla fast i sin övertygelse och vara lyhörd och ödmjuk inför att man kan ha fel.

*Mer om Morningstars rating Morningstars rating speglar fondens historiska utveckling de senaste tre, fem och tio åren och fonderna jämförs med andra fonder inom samma kategori. Inom kategorierna jämförs varje fonds avkastning och risk med alla liknande fonder i Europa. Det finns över 100 kategorier. Exempel på kategorier är ”svensk aktiefond, små bolag, ”räntefond kort' och ”branschfond fastighetsbolag”. I första hand är Morningstar Rating intressant för den som har bestämt sig för att spara i en fond av en viss typ, och vill veta vilka fonder inom kategorin som har haft förvaltare som har lyckats bättre än konkurrenterna Högsta betyg i Morningstars rating är fem stjärnor. Det betyget går till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få en rating behöver de ha en historik på minst tre år och information om fondens innehav och inriktning. Morningstar skriver på sin hemsida att stjärnbetyget inte är en köp- eller säljrekommendation, men om man tror att det finns ett samband mellan historiska resultat och framtida resultat så kan fondens rating ge viss vägledning.


Swedbank Robur Småbolagsfond Global A

1 mån
-0,53%
3 mån
+9,41%
i år
+4,14%
1 år
+14,04%
3 år
+49,86%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
132,94
sharpe
0,79
förv.avg.
1,25%
Småbolagsfond Global A är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i olika branscher globalt. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället u…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan