Mest köpta och sålda aktier under vecka 4

Handelsaktiviteten fortsatte på en hög nivå under årets fjärde börsvecka när virusoro fick börsen att falla tillbaka. Investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna såg det som ett köptillfälle och fortsatte fylla på i portföljerna under veckan, samtidigt som pessimisterna tog chansen att sälja av innehav i hårt blankade aktier som gick starkt under veckan. När veckan summerades hade optimisterna återigen avgått med en seger och investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna nettoköpte aktier i relativt stor skala.

Swedbank är veckans mest köpta aktie när investerarkollektivet tvärvänder i uppfattningen om aktien sedan Swedbank varit den mest sålda aktien två veckor på raken. Optimisterna tog position inför gårdagens Q4-rapport.

Volvo är veckans näst mest köpta aktie. Förra veckan höjde Paccar prognosen, vilket indikerar att Volvo kan komma att göra samma sak. Investerarkollektivet passade på att köpa inför morgondagens rapport.

Läs mer: Paccar Q4 - vad kan läsas in för Volvo?

Nordea tar bronsplatsen och är veckans tredje mest köpta aktie. Banksektorn gick svagt förra veckan och investerarkollektivet passade på att öka i Sektorfavoriten.

Läs mer om: Gynnas av sin starka position

Ericsson är veckans mest sålda aktie. Ericsson kom med en överraskande stark rapport för det fjärde kvartalet och idag höjdes riktkursen.

Läs mer: Riktkursen höjs

ICA är veckans näst mest sålda aktie. På onsdagen steg aktien kraftigt då intresset var stort för de mest blankade aktierna. Investerarkolllektivet ser ut att ha utnyttjat tillfället till att sälja av en del av innehaven i aktien där vi har rekommendationen Minska.

Läs mer: Marginalutspädning

Nokia är veckans tredje mest sålda aktie när investerarkollektivet passade på att minska efter det nyfunna intresset för Nokia i USA. Aktien har varit volatil sedan den omnämnts i amerikanska aktieforum som nästa kandidat för en "short squeeze" efter GameStop. Rapporten på torsdag väntas dock visa svaga siffror

Läs mer: Dystra resultat förväntas


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 4

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan