Kvitto på fortsatt återhämtning
Vi är en bra bit in i den svenska rapportsäsongen och även om vi inte har hela bilden så har vi fått smakprov från flertalet sektorer. I ena vågskålen får vi en bekräftelse på positiva sentimentsdata, till exempel inköpschefsindex och hårddata som under hösten pekat mot återhämtning. Även om det är spridda skurar mellan olika bolag och marknadssegment kommer generellt konjunkturexponerade och konsumentvarurelaterade bolag in över förväntan. Återhämtningen drivs främst av fordons– och traditionell industri men även av gruvrelaterat. Det är fortfarande motvind inom segment som olja/gas och marin/flyg. Vi ser dock de tydliga och sekventiella förbättringarna hos bolagen som uppmuntrande och ett kvitto på fortsatt återhämtning. Även den viktiga banksektorn har rapporterat stabilt och där börjar vi nu få besked om utdelningar. En ny trend är att bankerna sannolikt kommer att justera kapitalbufferten via återköp av egna aktier istället för högre utdelningar.

I den andra vågskålen ligger sparsmakade rörelser på rapporterna. Även om bolagen kraftigt slagit estimaten har det inte varit självklart att aktien stigit. Ungefär hälften av de rapporterande bolagens aktier har stigit, vilket signalerar att underliggande marknadsförväntningar har legat högre eller att börsen är i en andhämtningspaus.

Vidare får vi indikationer om problem i leverantörsleden i form av komponentbrist i fordonsindustrin vilket riskerar bromsa återhämtningen under första halvåret. Överlag ges försiktigt optimistiska utsikter även om det flaggas för en stor osäkerhet. Den svaga amerikanska dollarn börjar nu också påverka vinsterna negativt och konsumentrelaterade bolag rapporterar stigande insats- eller råvarukostnader.

Men sammantaget är vi nöjda med det vi har sett hittills i rapportperioden. Resultaten bör ge stöd för fortsatta upprevideringar och för aktiemarknaden.


Försäljning och vinst överraskar historiskt mycket
Också på andra sidan Atlanten är utvecklingen i stort gynnsam. När tre femtedelar av S&P 500-bolagen har rapporterat, krävs betydande nit för att hitta annat än mindre fläckar. Försäljning och vinst överraskar historiskt mycket. Båda hamnar som det ser ut några procent över nivåerna från hösten 2019, att jämföras med en väntad vinstnedgång på nästan 13 procent när kvartalet inleddes och drygt 9 procent när det slutade. 

Några noteringar: 

1. Det fina utfallet gäller flertalet sektorer, men finans, IT, telekommunikation och hälsovård utmärker sig. Bankerna, FAANG-bolagen, Intel och Microsoft är stora positiva bidragsgivare. 

2. Uppgraderingarna framåt duggar tätt, med historiskt hög andel positiv guidning, och med konsensusprognoserna för innevarande kvartal upp 3,5 procent under januari. Trenden följer den från kvartal tre och fyra i fjol. Konsensus förväntar sig nu kraftig vinsttillväxt för samtliga kvartal i år och drygt 23 procent för helåret (Factset). 

3. Mottagandet av rapporterna är liksom i Sverige rätt avvaktande. Oförtjänt kan tyckas, men rapporterna följer på stark kursutveckling, och sammanfaller med en småstökig marknad de senaste veckorna. Vi ser generellt liten anledning till varför kvartalssiffrorna eller kommentarerna framåt ska tolkas negativt.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan