Välkommen till webbinariet där du lär dig mer om hur du kan använda digitala banktjänster torsdagen den 25 februari kl. 09:00 till 10:00 

Anmäl dig genom att klicka här.


Du slussas då vidare till plattformen ON24 där du registrerar dig. När du anmäler dig får du länk till webbinariet i bekräftelsen. Du får även en påminnelse 15 minuter innan vi startar. Kan du inte delta när webbinariet sänds finns det även möjligt att se det i efterhand.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan