Vill du förenkla din vardag genom att göra dina bankärenden digitalt, men har svårt att komma igång? Då är webbinariet med Patrik Gustafsson helt rätt för dig. Han ger även råd kring säkerhet på nätet och hur du bäst skyddar dig

Vill du se webbinariet i efterhand? Anmäl dig här

Du slussas då vidare till plattformen ON24 där du registrerar dig. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan