Coronapandemin har påverkat oss på olika sätt. Inte minst finns det en stor oro bland många över hur den egna ekonomin påverkas. 

Med frågor från kunder som utgångspunkt handlar webbinariet om bland annat bolån och sparande samt hur man enkelt kan göra en budget för att få bättre koll på sin ekonomi.

Medverkar i sändningen gör Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna, samt Eva Trouin, ansvarig för kundupplevelser Swedbank och programledare för webbinariet


Vill du se sändningen i efterhand? Anmäl dig här

Du slussas då vidare till plattformen ON24 där du registrerar dig.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan