Intresset för aktier och börssparande har tilltagit på senare tid, särskilt bland unga. Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, tycker att detta är både bra och roligt. Men han har ett antal tips och goda råd han vill dela med sig av till dig som är ny på börsen. 


Att veta hur man köper aktier är ju en sak, men vad ska man först tänka på när man ska fördela sina besparingar mellan olika tillgångar?
– Det är viktigt att vara medveten om sin riskvilja och sparhorisont. Först och främst ska man tänka på hur man fördelar sitt sparande mellan aktier och räntebärande papper. Där det senare kan vara exempelvis räntefonder eller helt enkelt pengar på bankkonton. Idag lockas många in att ha en väldigt hög andel aktier i sitt sparande då räntorna är så låga, men det är något man inte ska ha utan att tänka efter först. 

Räntor kanske inte avkastar lika mycket över tid som aktier, men variationen i avkastning från år till år är å andra sidan rätt liten. Så är det inte med aktier. Det är detta som menas med ”risk” i finansiella sammanhang; att vi inte i förväg vet vad avkastningen ska bli. Tittar vi på de senaste 120 åren har börsen gått upp 2 år av 3, och gått ner 1 år av 3. Och vi kan ju inte i förväg vara säkra på vilket år dessa nedgångar kommer. De kan dessutom vara rätt stora. Nedgångar på 20 – 30 procent ett enskilt år har inträffat ett antal gånger, och två gånger, år 1929 respektive år 2008, gick börsen ned med hela 40 procent.  

Därför är det viktigt att du inte sitter med för hög andel av dina besparingar i aktier om du exempelvis snart planerar att köpa en bostad eller bil eller liknande och behöver pengarna, då det finns en risk att börsen just då visar sig gå dåligt. Så var medveten om din riskvilja och din sparhorisont, alltså hur snart du vill kunna använda dig av dina besparingar. Ju längre sparhorisont, desto högre andel aktier kan du ha i din sparportfölj. En tumregel är att pengar som investeras på börsen ska du kunna ha där i minst 5 – 10 år. 


Har du fler tips vad gäller tillgångsslag att investera i?
– 
Börja med att investera i traditionella tillgångsslag med marknadsprissättning på en reglerad marknad och som följs av många analytiker så att det blir en ordentlig insyn och genomlysning. Där det är ordning och reda helt enkelt. Det är nummer ett. Fonder bör också nämnas som ett bra alternativ eller komplement till att köpa enskilda aktier, särskilt om du känner att du inte har tiden, lusten eller kunskapen att sätta dig in i bolag och branscher.  


Vad är då viktigt att tänka på när man fördelar sitt sparande mellan olika aktier?
– Sätt dig in i vad du köper, och lägg inte alla ägg i en korg. För en bra riskspridning rekommenderar jag mellan 12 och 16 bolag i olika branscher. Läs på om branscherna, bolagen, och omvärldsfaktorer som kan påverka aktiekursen. Vilket är något som långt ifrån alla gör. Detta gäller dock framför allt aktier där du placerar mycket av dina besparingar. Du kan ju ha småposter i några bolag mer för att det är kul också.  


Efter att ha satt ihop sin aktieportfölj och tiden går, är det något särskilt att tänka på då?
– Se över din portfölj regelbundet och rebalansera, alltså vikta om. Om du till exempel har 50 procent aktier och 50 procent räntor i din portfölj, och så går det ett antal månader där dina aktieinnehav ökat i värde så att de nu utgör 60 procent av portföljen. Då innebär rebalansering att du säljer av en del av aktierna för att återfå vikten 50 – 50 mellan aktier och räntor. 

Varför ska man då göra det? Jo, dels ser det till att din portfölj fortsätter befinna sig i linje med din riskvilja och sparhorisont, men det kan också se till att du köper och säljer av vid rätt tidpunkter. Problemet många sparare har är att de styrs mer av psykologi än fakta. Ett typexempel är att först går börsen upp, och då gör man ingenting. Sen går den upp mer, och då blir man intresserad och köper in sig, sen fortsätter börsen uppåt, och då går man in med ännu mer. Sen vänder den neråt, och då gör man först ingenting, och sedan går den ner ännu mer, och då säljer man av på botten. Detta är ju något man vill undvika. 

Om du istället systematiskt rebalanserar din portfölj över tid för att bibehålla en viss vikt mellan exempelvis aktier och räntor så ökar sannolikheten att du köper och säljer vid rätt tidpunkter. Alltså säljer av efter börsen gått upp, och ökar på efter börsen gått ned. Detta är något som många pratar om men få gör i praktiken. Så om du gör detta kommer du en bra bit på vägen.    


Det var många bra tips och råd! Har du några fler råd att dela med dig av?
– Underskatta inte avgifters betydelse, spara regelbundet, och underskatta inte små sparbelopp. Det bästa sparandet är det som faktiskt blir av. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan